Podle údajů o zahraničním obchodu odteklo z ČR od roku 2014 – kdy ruský režim odstartoval agresi proti Ukrajině a vystupňoval hybridní válku proti členským státům EU a dalšími zemím – za dovoz zemního plynu přes 200 miliard korun . Naopak do zateplování domů či instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel šlo dle analýzy údajů z dotačních programů jen necelých 60 miliard korun .

Podle Hnutí DUHA je nejvyšší čas přesměrovat peníze do domácí ekonomiky a místo dotování ruského režimu daleko více a rychleji pomáhat lidem v Česku s úsporami a vlastní čistou výrobou energií. Vláda a zejména ministerstvo průmyslu a obchodu však podle ekologické organizace stále nedělají dost. Proto Hnutí DUHA zveřejnilo výzvu “Uber plyn”, kterou najdete na webu: https://uberplyn.hnutiduha.cz/(odkaz je externí) .

Připojením se k výzvě mohou lidé podpořit zásadní řešení, které vláda zatím nepřinesla:

Teplo v domech seniorů a chudých rodin

Ministerstva by měla nastavit dotace na zateplování a solární panely tak, aby na ně dosáhly opravdu všichni. Pro panelové a bytové domy je třeba cílené poradenství a příspěvky domácnostem, které nedokážou platit navýšení fondu oprav. Dotace na zateplení domů je třeba odstupňovat a zvýšit pro nejchudší až na 95 %, další zdroje přinesou bezúročné půjčky. Potřebujeme tedy na pomoc potřebným rodinám investovat desítky miliard a místo plýtvání energií a posílání peněz ruskému agresorovi rozhýbat české stavebnictví.

Únosné ceny energií pro nejzranitelnější

Ne každý má možnost zateplit si dům, třeba protože žije v nájmu. Přesto je nutné chránit i tyto chudší domácnosti před neúnosnými cenami energií. Proto je potřeba, aby ministerstvo průmyslu zavedlo kategorii sociálně zranitelného zákazníka a takovým lidem by pak stát pomáhal s placením nadměrných účtů za elektřinu, plyn či teplo.

Co střecha, to solární elektrárna. Co město, to vlastní bioplynová stanice

Stát by měl podporovat provoz nových fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic na komunální odpad a také větrných turbín. Vše samozřejmě s ohledem na ochranu přírody a lidí. Ministr průmyslu Jozef Síkela by měl přestat blokovat spuštění pro stát velmi výhodných aukcí a zelených bonusů pro fotovoltaické elektrárny. Provozní podporu pro nové fotovoltaiky chtějí obce, průmysl i řada ministerstev [3].

Aby sdílení elektřiny byla hračka

Vláda by měla urychleně zajistit vznik nového energetického zákona,který umožní, aby si občané mohli jednoduše vyrábět čistou energii a srazit svoji závislosti na drahých dodávkách ze sítě. Sdílení elektřiny mezi sousedy i obcemi v regionu musí být snadné a dostupné.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Od začátku ruské agrese proti Ukrajině před osmi lety jsme poslali více než třikrát více více peněz ruskému režimu, než lidem v Česku na zateplování domů, solární panely na střechy či tepelná čerpadla. A situace se zatím nezměnila ani po začátku aktuální brutální invaze. Je čas to změnit. Vyzýváme vládu, aby rychle pomohla zejména chudým rodinám či seniorům se zateplováním domů a výrobou čisté energie, ale i přímo s vysokými účty za dodávky elektřiny, tepla či plynu. Ministr Jozef Síkela by měl přestat blokovat rozumnou provozní podporu nových fotovoltaických elektráren a naopak přestat prosazovat podporu pro spalování zemního plynu. Očekáváme také, že rychle předloží nový energetický zákon, který umožní lidem sdílet elektřinu a zakládat energetická společenství.”

Váš komentář