Ministerstvo zdravotnictví ČR od 1. září upravuje pravidla pro používání roušek.

Roušky musí mít cestující nasazené ve veřejné dopravě (MHD, meziměstské i dálkové spoje, taxislužby, aj.) protože i tam se na poměrně malém uzavřeném prostoru může zdržovat větší množství lidí. Opatření ohledně roušek se netýká řidičů dopravních prostředků. 

Více informací ohledně nošení roušek nejenom ve veřejné dopravě od 1. září 2020 lze najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 STÁHNĚTE SI: