Příslušníci roty ochrany z Náměště nad Oslavou trénovali v prosinci loňského roku denní bojové střelby ve vojenském prostoru Libavá. Jejich úkolem je totiž ochrana letiště a ostré střelby jsou tak samozřejmou součástí komplexní přípravy. Vojáci operovali v členitém prostoru a v drsných klimatických podmínkách si vyzkoušeli vyhledávání a ničení cílů za špatné viditelnosti a složité orientaci v terénu.

V bojové akci je základem úspěchu dokonalá spolupráce a komunikace, každý voják musí být platným členem týmu. Cvičení proto prověřilo, jak schopnost velitele vést družstvo a řídit palbu, tak každého vojáka z družstva ovládat jemu určenou pěchotní zbraň i schopnost orientovat se v terénu. V každém družstvu byl kulometník, pancéřovník, odstřelovač, kteří během cvičení ostrou střelbou z kulometů, RPG a odstřelovacích pušek ničili obrněné cíle, kulometná hnízda a skupiny nepřítele.

Propátrat, zacílit, vypálit

První den vojáci cvičili tzv. nastřelení (vyzkoušení) zbraní a střelecká cvičení z ručních zbraní. Následující den drilovali taktiku boje malých jednotek. Vyvrcholením byly ostré bojové střelby pod taktickým námětem, při kterém družstvo během přesunu propátralo dvě budovy.

Po celou dobu byli vojáci vystaveni kontaktům ze strany nepřítele. Oba objekty museli nejdříve důkladně vyčistit, to znamená zjistit, jestli se uvnitř nenachází nepřítel a případně jej eliminovat. Pak zaujali pozice na předsunutém pozorovacím stanovišti, kde sledovali možné hrozby a potlačovali je palbou.

„Stěžejním bodem výcviku pro družstvo byla ostrá střelba z RPG. Mnozí krátce sloužící vojáci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je vystřelit ostrou munici. Nic nepomůže ve výcviku víc než přiblížení reality,“ vysvětlil kapitán Štefan Szebista, velitel roty ochrany.

Nejen fyzická zdatnost, ale i psychická odolnost

Jeden úkol navazoval na druhý, a to s minimem času na oddech, aby si vojáci ověřili i svoji psychickou odolnost. „Při takových cvičeních si vojáci zažijí únavu, stres a pochopí důležitost fungování v týmu,“ uvedl závěrem cvičení kapitán Szebista.

  • Rota ochrany je součástí 225. letky bojového zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva. Jejím primárním úkolem je ochrana a obrana vnitřního i vnějšího perimetru letiště Sedlec, Vícenice u Náměště. Rota čítá na 90 příslušníků a disponuje kromě standardní výzbroje každého vojáka (útočná puška Bren a pistole Phantom) kulomety, ručními protitankovými zbraněmi, odstřelovacími puškami, brokovnicemi a samopaly EVO.

Váš komentář