Motocykl připadl ÚZSVM ve Vyškově jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově. Motorové vozidlo tovární značky HONDA, VT1100 C Shadowz roku 1988 se nyní podařilo prodat.

Prodej se uskutečnil prostřednictvím Elektronického aukčního systému. Minimální kupní cena činila 40 200 Kč. Do aukce se přihlásilo 24 účastníků. Po plánovaném ukončení aukce padlo 53 příhozů a aukce trvala ještě 27 minut.

Po celkových 94 příhozech byla aukce ukončena a vítěz aukce se stal novým majitelem vozidla za konečných 72 000 Kč. Oproti minimální kupní ceně došlo k téměř 80% navýšení. Tato částka byla odvedena do státního rozpočtu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Váš komentář