Jak moc zasáhla pandemie koronaviru pracovní trh? Najdu si nové místo? Ovlivní Průmysl 4.0 naše profese a jaké vzdělání bude potřeba? To je jen malý výčet otázek, na které dnes lidé hledají odpověď. Zodpovědět by je měl projekt Kompas, který v březnu spustil webové stránky https://www.predikcetrhuprace.cz/. Projekt poskytne predikci trhu práce nejen na národní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých krajů.

„To, že trh práce čekají v následujících letech výrazné změny, je nepopíratelný fakt.
Formování trhu práce teď ještě více uspíšila pandemie koronaviru,“ vysvětluje ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Kompas ukáže hlavní milníky trhu práce,
na které bude třeba se zaměřit. Budeme například vědět, kam zacílit rekvalifikace, kde
chybí pracovní síla i důvody proč,“ dodává ministryně.

Projekt vychází z dat od zaměstnavatelů, která jsou dále zpřesňována ve spolupráci s kraji
a odborníky v jednotlivých odvětvích. Výstupy tak mnohem lépe reflektují situaci v České
republice jako celku i v jednotlivých regionech. To umožní odpovědět na řadu otázek jak
významným zaměstnavatelům a investorům, tak i veřejnosti.

Stránky jsou určeny jak odborné, tak i široké veřejnosti. „Chceme poskytnout kvalitní
informace srozumitelnou formou, pro všechny uživatele. Cílem je aktuálně reagovat na
změny na trhu práce a tyto informace předat prostřednictvím výstupů z projektu. Velmi si
ceníme spolupráce s kraji,“ doplňuje náměstkyně ministryně pro oblast zaměstnanosti
Kateřina Štěpánková.

Váš komentář