Velení teritoriálních sil minulý týden v Táboře uspořádalo výcvik nových pomocných instruktorů střelecké přípravy. Ti se rekrutovali z profesionálních vojáků KVV i záložníků pěších rot a budou mít na starosti trénink vojáků aktivní zálohy ve střelbě.

Kurz sjednotil výcvik střelby jednotek AZ, od metodiky vedení střeleb, přes dril střeleckých návyků a dovedností, až po použití názvosloví nebo správné povelové techniky. Zúčastnilo se ho 28 vojáků, 20 z nich jsou příslušníci aktivní zálohy. „Smysl kurzu vidím v účasti záložníků a jejich přímého zapojení do vedení výcviku. To nás opravdu motivuje,“ vysvětlil svobodník AZ Martin Pejzl z pěší roty KVV Plzeň.

Budoucí specialisté střelecké přípravy cvičili téměř týden. Zaměřili se především na bezpečnou manipulaci se zbraní, její rozebrání a složení, pak na střelbu od kratších vzdáleností po delší, na postoj při střelbě nebo změny střeleckých poloh.

„Praktickou ukázkou, kdy zapojíme i zrakový vjem, si zapamatujeme osmdesát procent informací,“ vysvětlil účastník kurzu desátník AZ Michal Vlk a pokračoval: „Například ukážeme a popíšeme, jak bezpečně manipulovat se zbraní. Jak se provádí její kontrola, co je bezpečnostní stereotyp, jak se nabíjí, vybíjí. Důležitá je nejen názornost, co a jak se dělá, ale i posloupnost.“

Záložníci se tedy od specialistů například dozví a uvidí, jak se zbraň kontroluje. „Ukážeme a popíšeme, že se nejprve vyjme zásobník, pokud ve zbrani je, závěr se stáhne do zadní polohy, což se několikrát opakuje. Následuje kontrola nábojové komory, závěr se pak opět stáhne do zadní krajní polohy a komora se zkontroluje pohledem. Dělá se to proto, abychom měli jistotu, že je komora prázdná a manipulace bezpečná, “ popisuje konkrétní kroky vedoucí instruktor střelecké přípravy praporčík Jan Eliáš.

Dalším důležitým principem ve výcviku je memorování a dril. Každá činnost se opakuje až do úplného zvládnutí, neodpouští se sebemenší chyba. „Naučili jsme je řídit se i touto zásadou. Neustálé opakování je základ vojenského řemesla, bez toho nemá smysl cokoliv předávat. I když jsme na pokraji zhroucení, vyčerpaní nebo v nejkrizovější situaci, není čas přemýšlet, vše musí být automatické a bez chyb. To platí i při ovládání zbraně, třeba při přebití. Výměna prázdného zásobníku a příprava zbraně k opětovné střelbě je otázkou několika sekund. To je třeba dělat podvědomě. Proto se neustále procvičuje manipulace, bezpečnost i střelba,“ objasnil instruktor oddělení přípravy vojsk praporčík Josef Honsa.

Kurz, který slouží ke sjednocení úrovně výcviku aktivní zálohy si pochvaluje i velitel Velitelství teritoria, plukovník Antonín Genser: „Jde především o kurz praktický. Navíc se jedná o vhodný doplněk – specializaci v přípravě vojáků AZ Teritoriálních sil,“ uzavřel.

Váš komentář