Napište nám o dobrovolnících ve svém okolí. Pomohl vám nebo vaší firmě v době jarní koronavirové krize kdokoliv z vašich blízkých nebo vzdálených osob? Dejte nám o něm vědět! Rádi bychom všem dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc veřejně poděkovali.

Přestože období koronavirové krize bylo a je náročnou zkouškou pro celou naši společnost, ukázalo také světlou stránku a lidskost spočívající v nezištné pomoci dobrovolníků. Právě občany, kteří neváhali nabídnout pomocnou ruku ať už ve svém nejbližším okolí, sousedům, známým nebo i městu či širší skupině osob, bychom chtěli poděkovat také veřejně.

Spousta dobrovolníků šila roušky a zdarma je rozdávala svým sousedům, řada lidí se zapojila do nákupů seniorům, rozváželi obědy či byli nápomocní jiným způsobem. Tito obětaví spoluobčané i organizace brali svoji pomoc automaticky a pomáhali nezištně bez jakékoliv potřeby publicity. Je proto pro nás mnohdy obtížné se o této pomoci dozvědět. Obracíme se tedy na vás, naše spoluobčany, víte-li o někom, budeme rádi, pokud nám dáte o něm vědět do 31. srpna 2020. Rádi bychom všem dobrovolníkům za jejich činnost veřejně poděkovali. Kontaktovat můžete paní Ing. Šárku Konečnou, tel. 518 316 210, e-mail: konecna.sarka@muhodonin.cz.

Za vaše kontakty předem děkujeme. Vždyť i za malými skutky se skrývají velké věci a velká srdce!

Dobrovolnictví je:

samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých prováděná zdarma. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik zabývajících se dobrovolnictvím.

O dobrovolnictví mluvíme v případě, když:

člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat.