Ve středu 7. října 2020 v 18 hodin začíná Noc literatury. V pořadí 14. ročník atraktivního happeningu představí současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Noc literatury organizují od roku 2006 Česká centra ve spolupráci se Sdružením evropských národních kulturních institutů EUNIC. Letos se do projektu zapojilo 18 evropských zemí. Potřetí se bude číst i romská literatura, podruhé ukrajinská. K projektu se každoročně připojují i regionální knihovny – rekordní počet 72 přihlášených sice klesl na necelých 60, ale i to je úctyhodné číslo. Noc literatury se koná také v zahraničí, i když letos v menší míře než obvykle.

14. ročník organizují v Praze Česká centra ve spolupráci s Městskou částí Praha 10. Letos to jsou Vršovice a částečně Královské Vinohrady. Dvacítka v letopočtu je pro tento ročník symbolická: 20 českých herců bude číst na 20 místech ukázky z 20 knih v nových překladech. Rok 2020 je rokem 130. výročí narození Karla Čapka, což byl podle organizátorů jeden z důvodů pro výběr „Desítky“. Specifickým rysem Noci literatury je propojení několika vjemů: krásy textu v novém českém překladu, skvělého přednesu v podání předních herců a zajímavého, často neznámého místa, které dodává zážitku z textu další rozměr.

RENATA CHMELOVÁ, STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10:

„Noc literatury je velmi originální nápad, jak v lidech posílit vztah k literatuře. V době moderních technologií, kdy četbu u mnohých nahrazují nejrůznější online aktivity, to považuji za obzvlášť důležité. Navíc se tak děje velmi nenásilně a atraktivně, osobitá událost spojuje několik vjemů a zážitků. Posluchači se seznamují se současnou evropskou literaturu, s myšlením a tvorbou současných autorů v nejnovějších překladech do češtiny, zároveň ale mohou vidět a slyšet známé herce a podívat se na zajímavá místa.“

Noc literatury 2020 má podtext Tradice a alternativa – čtecí místa lze totiž rozdělit právě podle tohoto klíče. Čtení proběhne jak v místech tradičních, jako je sokolovna či kostel sv. Václava, tak v místech nově vzniklých, jako jsou komunitní centra či audiovizuální studio, vybudovaných v opuštěných či nepoužívaných objektech. A letošní herecká sestava bude skvělá! Diváci uslyší třeba Daniela Bambase nebo Ivana Trojana, ale také nové tváře Noci literatury jako je Zdeněk Piškula, Berenika Kohoutová, Hanuš Bor.

ADRIANA KRÁSOVÁ, VEDOUCÍ PROJEKTU NOC LITERATURY:

„Na 14. ročník Noci literatury asi nezapomeneme. Původně se měla konat 13. května, a když byl zrušen Svět knihy, v jehož předvečer se pravidelně koná, chvíli jsme váhali, zda ji také nezrušit. Ale pak jsme dospěli k rozhodnutí, že při respektování aktuálních podmínek je možné ji uskutečnit a přesunuli jsme termín na 7. října. Byla by totiž velká škoda zrušit akci, která si za dobu svého trvání získala tolik příznivců.“

Iniciátorem a hlavním organizátorem dnes již mezinárodní literární události jsou Česká centra. Noc literatury připravují ve spolupráci s klastrem EUNIC (European Union National Institutes for Culture), zahraničními velvyslanectvími a nakladatelstvím Labyrint. Každá z dvaceti zúčastněných zemí představí jednoho svého současného autora v novém českém překladu. Zážitek z literatury je umocněn unikátní formou, schopnou oslovit i návštěvníky, kteří se v důsledku moderních technologií s tištěným slovem či přednesem poněkud míjejí. Již po tři roky je součástí NL romská literatura a podruhé literatura ukrajinská. Jedním ze stálých partnerů Noci literatury také Evropská komise.

DANA KOVAŘÍKOVÁ, VEDOUCÍ ZASTOUPENÍ EK v ČR:

„Noc literatury představuje projekt s velkou přidanou hodnotou. Líbí se mi, že vnáší hřejivou atmosféru, jež vzniká mezi lidmi při čtení knih, do původně chladných památek a míst, které se jindy neotevírají, nebo slouží jiným účelům. A také ten pocit propojení, když se čte evropská beletrie ve stejný den ve více českých a evropských městech.“

Všech dvacet titulů letošní Noci literatury představila Česká centra formou facebookové kampaně: ve 20 videospotech představila jednotlivé tituly originálním a nápaditým zpracování mladá talentovaná Františka Bakošová. Současně byl spuštěn nový web.

PANDEMII NAVZDORY

Pokud do 7. 10. 2020 nepřijdou žádná razantní opatření ze strany vlády, organizátoři garantují nevšední zážitek, Noc literatury stoprocentně bude. Omezování kapacity nebude nutné, neboť ta je definována vlastním prostorem čtecích míst, zpravidla se jedná o prostor pro 15–30 sedících návštěvníků na jedno čtení. V rámci on-line prezentace byly spuštěny funkční webové stránky projektu a originální facebooková kampaň. Modifikaci přímého přenosu z jednotlivých míst, který by návštěvníci sledovali v čase on-line, organizátoři neplánují. Naopak pečlivě řeší hygienická pravidla. Čas konání akce je sice zachován bez možnosti krácení, ale zato pro všechny posluchače budou povinné roušky, povinností bude také dezinfekce rukou a stejně tak bude nezbytné dodržovat rozestupy. Všude na jednotlivých místech se bude odehrávat i tzv. bezpečné střídání: nová skupina posluchačů bude do místnosti vpuštěna až poté, co tuto místnost opustí předcházející skupina a co budou sedadla desinfikována. Tím se zamezí potkávání odcházejících i přicházejících posluchačů potkávali ve stejné místnosti.

NOC LITERATURY V ZAHRANIČÍ

Také Noc literatury ve světě probíhá pod hlavičkou Českých center. Letos se četlo vzhledem k situaci v omezeném počtu měst a zemí, využívaly se streamovací techniky. Od jara letošního roku se takto s velkým úspěchem četlo na Slovensku, v Maďarsku, Paříži, Bulharsku a Amsterdamu.

HISTORIE PROJEKTU NOC LITERATURY

Když v roce 2006 přišel tehdejší generální ředitel Českých center Jan Bondy s nápadem realizovat „přehlídku úryvků světové literatury“, nikdo by nepomyslel, že během několika let se z komorní akce pro pár desítek účastníků stane obří projekt, který každoročně přiláká 8 000 návštěvníků. První čtení se uskutečnilo v Galerii Českých center v Rytířské
a dále na několika vybraných pražských místech.

Česká centra získala v roce 2011 grant Culture. Díky tomu se projekt European Literature Nights dostal do dalších evropských zemí. Během uplynulých let se z relativně malého projektu stal jeden z nejrozsáhlejších literárních happeningů s mezinárodním přesahem.
Za dobu svého konání představil jen v Praze mnoho desítek nových titulů. Každoročně se zvyšuje počet míst a měst, přibývá zájemců o spolupráci. V předchozích letech se četlo například na Malé Straně, úspěšná setkání s literaturou proběhla také v Libni, na Smíchově, na Letné, na Žižkově, v Dejvicích, v Karlíně, v Nuslích, Michli, na Starém a Nové Městě Prahy 1 a v roce 2019 v částí Prahy 2, konkrétně na Albertově, Vyšehradě, Novém městě a v Podskalí.

Realizace literárních projektů s mezinárodní účastí tvoří nedílnou součást programové nabídky Českých center. Ročně se uskuteční bezmála 250 literárních akcí v zahraničí.

Fotka od Pexels z Pixabay