V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo vinou řidičů motorových vozidel v období let 2011-2020 evidováno 134 647 nehod, při nichž bylo 2 168 osob usmrceno, 6 727 osob těžce zraněno a 59 325 osob lehce zraněno. „Důvodem, proč se vážně zabývat nepřiměřenou rychlostí, která je zároveň prioritní oblastí č. 1 nové Strategie BESIP 2021-2030, jsou alarmující data zejména v oblasti fatalit. Zatímco na nehodách se uvedená příčina v uplynulých deseti letech podílela 14 %, na všech usmrcených 37 %, tzn., že téměř 4 osoby z 10 byly na pozemních komunikacích v České republice usmrceny vinou řidičů motorových vozidel právě v důsledku nepřiměřené rychlosti,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Aplikace Dopravní nehody v ČR v novém

Aplikace, která je dostupná na https://nehody.cdv.cz/, umožňuje na základě definovaných parametrů analyzovat data dopravních nehod v České republice. Mapová část obsahuje desítky údajů o každé nehodě evidované Policií ČR již od roku 2006. Interaktivní část, která byla spuštěná v letošním roce, pak umožňuje pracovat se základními statistickými přehledy. K dispozici je řada filtrů, např. rok, měsíc, kraj, lokalizace, den/noc, komunikace, směrové poměry, příčiny, následky, pohlaví, věk, kategorie. Data jak k mapové, tak interaktivní části jsou pravidelně v měsíčních intervalech aktualizovaná.

 

 

Devět příčin nepřiměřené rychlosti

Vývoj nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v důsledku nepřiměřené rychlosti v období 2011-2020 je uveden v grafu níže. V roce 2020 ve srovnání s rokem 2011 bylo evidováno o 10 % méně nehod, o 37 % méně usmrcených, o 47 % méně těžce zraněných a o 11 % méně lehce zraněných osob. Zatímco v případě nehod a lehkých zraněních lze hovořit prakticky o stagnaci, v případě usmrcených a těžce zraněných je progres ve snižování uvedených následků evidentní.

 

TZ: Nepřiměřená rychlost v datech 02

 

Nepřiměřená rychlost je jednou z hlavních příčin, kterou Policie ČR v rámci nehodovosti eviduje, tato je dále dělena na 9 vedlejších příčin:

  • nepřizpůsobení rychlosti bočnímu, nárazovému větru (i při míjení, předjíždění vozidel),
  • nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.),
  • nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) provozu,
  • nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.),
  • nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (mlha, soumrak, jízda v noci na tlumená světla apod.),
  • nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu,
  • překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly,
  • překročení rychlosti stanovené dopravní značkou,
  • jiný druh nepřiměřené rychlosti.

V období let 2011-2020 bylo s podílem 46 % nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.). Nejtragičtější příčinou pak bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.), v jejímž důsledku bylo usmrceno 942 osob (tj. 43% podíl) a těžce zraněno 3 034 osob (45% podíl).

 

TZ: Nepřiměřená rychlost v datech 03

 

Data v uvedeném členění jsou pak k dispozici v tabulce níže. Zdrojový soubor se stáhne po kliknutí na obrázek tabulky.

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se na oblast rychlosti zaměřuje také například v rámci nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu a hloubkové analýzy dopravních nehod.

Váš komentář