Dotyková úřední deska od včerejška nahradila původní vývěsky papírových dokumentů – rozsudků, výzev a sdělení, které byly doposud vyvěšovány ručně.

Nová obrazovka umístěná uvnitř budovy soudu hned u jejího vchodu je intuitivně ovladatelná. Srozumitelné vyhledávání umožňují jednoduché vyhledávací formuláře.

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Tyto rozsudky jsou současně zveřejněny i na elektronické úřední desce na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu. Takto vyhlášené rozsudky jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu 14 dnů. Obdobným způsobem jsou na úřední desku vyvěšována rozhodnutí v řízení ve věcech volebních, kdy soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení. Na úřední desce jsou vyvěšena také sdělení a oznámení účastníkům řízení a informace o veřejných jednáních.

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay