V celostátní soutěži obcí s rozšířenou působností „Přívětivý úřad“ se město Hodonín umístilo na první příčce mezi úřady Jihomoravského kraje, stejně jako loni. Ocenění z rukou zástupců Ministerstva vnitra ČR převzali ve středu 15. května v Olomouci starosta města Libor Střecha a vedoucí kanceláře starosty a místostarostů Zlatuše Vlašicová.

Do letošního 4. ročníku soutěže se zapojilo celkem 146 obcí s rozšířenou působností z celé České republiky včetně městských částí hlavního města Prahy. Soutěž přispívá ke zvyšování kvality veřejné správy. Hodnotilo se 52 otázek v pěti kategoriích: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, participace občanů a další aktivityVelký důraz je kladen na elektronizaci a modernizaci úřadů. Týká se to zejména, využívání webových stránek a jejich obsahu nad rámec povinně zveřejňovaných informací, rozklikávací rozpočet, mobilních a  on-line aplikací, mapových portálů apod.

Vedení města Hodonína dlouhodobě usiluje o to, aby městský úřad byl úřadem transparentním, maximálně otevřeným k občanům a ke komunikaci s nimi. Kromě povinně zveřejňovaných informací zveřejňuje na svých webových stránkách také audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva města, dokumenty k projednání v radě města včetně záznamu jednání, strategické plány a dokumenty, veřejné zakázky, on-line služby včetně hlášení závad a další informace. Získané ocenění je i potvrzením toho, že zaměstnanci úřadu dělají svoji práci kvalitně a dobře že mohou být inspirací pro své kolegy i v jiných městech.

Městský úřad v Hodoníně se umístil na prvním místě mezi úřady Jihomoravského kraje před Brnem a Kyjovem. Kromě diplomu si oceněné úřady odnášejí i nálepku s logem Přívětivého úřadu 2019.