Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 29.04.2021 schválilo vítěze nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za rok 2020
Odborná porota vybírala ze 45 nominovaných památek, které soutěžily v jednotlivých kategoriích:


1. V kategorii velkých staveb získala první místo Keramická továrna Kocanda v obci Kravsko, které náleží 150 tis. Kč. Druhé místo obsadil Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, který získá 100 tis. Kč.

2. V kategorii výtvarné umění, resp. restaurování získala první místo a odměnu 70 tis Kč práce z Brna, a to restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda. Druhé místo a odměnu 40 tis. Kč získal oltář svatého Kříže v kostele Jména Panny Marie, který nalezneme ve farnosti ve Křtinách.

3. V kategorii drobných staveb získala první místo a odměnu 50 tis. Kč Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Znojmě. Druhé místo a odměnu 10 tis. Kč získala boží muka v obci Vratěnín.

„Mimo běžné kategorie byla vyhlášena i Cena veřejnosti, ve které každý mohl hlasovat pomocí SMS. Těch bylo odesláno přesně 13 282 hlasů. Nejvíce hlasů a odměnu ve výši 60 tis. Kč obdržela Římskokatolická farnost Blížkovice se svou památkou Kostel sv. Bartoloměje, který obdržel 3 908 hlasů. Zvláštní cena ve výši 25 tis. Kč byla udělena obci Podolí. Bylo tak rozhodnuto z důvodu mimořádného množství restaurovaných památek na území obce v roce 2020,“ oznámil František Lukl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Kraj udělil také titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, kterou spolu s finanční odměnou 25 tis. Kč za hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost při péči o kulturní památky JMK bal za rok 2020 vyznamenán pan Michal Doležel.
Náš kraj je posetý řadou památek. Je naší povinností pečovat o odkaz našich předků. Těší mě, že se nám daří finančně podporovat tuto starostlivost. Objem dotací v této oblasti je však třeba navýšit. Podporuje to obrovský zájem žadatelů. I jen drobné památky nesmí zmizet z mapy kraje,“ shrnul Lukl.

Více informací k výsledkům soutěže najdete zde.

Váš komentář