V porovnání s rokem 2019 se v roce 2020 propadla návštěvnost kultury o téměř 55 %. Týkalo se to zejména historických památek, knihoven, kin, výstavních a koncertních sálů, festivalů a divadel. I přesto zaznamenala kulturní zařízení v Česku téměř 45 mil. návštěv, což představuje v průměru 4 návštěvy na jednoho obyvatele. Celkový finanční dopad pandemie covidu-19 vyjádřený výsledkem hospodaření lze odhadovat na 2,2 mld. Kč.

Návštěvnost v Česku byla v roce 2020 ovlivněna nejen vládními restrikcemi proti šíření nemoci covidu-19 na našem území, ale také celosvětovým snížením cestovního ruchu v důsledku pandemie. Pokles návštěvnosti v kultuře v roce 2020 měl vliv také na úroveň hospodaření poskytovatelů kulturních služeb. Míra dopadu na jednotlivé oblasti kultury, které sleduje Satelitní účet kultury, je však rozdílná. „Zejména scénické umění a oblast kulturního dědictví, tedy divadla, muzea, galerie či hudební soubory, ale i knihovny zaznamenaly nemalé ztráty. Naopak jiná odvětví, jako tisk, média, reklama nebo architektura byla i v období pandemie zisková,“ říká Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Zatímco v tradiční kultuře, kam patří např. muzea, divadla či historické památky, se hospodářský výsledek o téměř 750 mil. Kč snížil, v tržně orientovaných kulturních a kreativních odvětvích, jako jsou např. reklama či design, se zvýšil o 3,2 mld. Kč.

Téměř ve všech oblastech kultury poklesly jak příjmy (celkem o 13,3 mld. Kč), tak výdaje (o 15,8 mld. Kč). Ztížené podmínky roku 2020 odráží vývoj tržeb za vlastní výkony, které se meziročně celkově snížily o 20,6 mld. Kč (o 9,3 %). Zatímco v tradiční kultuře pokles dosáhl téměř 25 %, v kulturních a kreativních odvětvích jen 7 %.

Pokud bychom vyjádřili celkový finanční dopad pandemie v kultuře pomocí výsledku hospodaření očištěného o provozní dotace, v roce 2020 by meziročně klesl o 2,2 mld. Kč.
„V případě nejvíce postižené oblasti tradiční kultury, jako je například scénické umění či kulturní dědictví, dosáhla ztráta po odečtení provozních dotací 6,6 miliard korun,“ upozorňuje Jaroslav Novák z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS)

Satelitní účet kultury, který se zaměřuje zejména na ekonomickou stránku oblasti kultury, vydává každoročně NIPOS ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Aktuální vydání s daty za rok 2020 jsou k dispozici na webu ČSÚ a NIPOS.

Váš komentář