V 1:14 ráno středoevropského letního času americká sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) uskutečnila první úspěšný test planetární obrany v historii a narazila do asteroidu Dimorphos (řecky „dvě podoby“), který jako měsíc obíhá větší asteroid Didymos (řecky „dvojče“). Přenos hybnosti impaktem je jeden z možných mechanismů planetární obrany. V rámci širší mezinárodní strategie sonda DART předvedla schopnost automatického navedení k cílovému asteroidu a ovlivnění jeho dráhy kolizí. DART je doprovázen malou italskou sondou LICIACube, která tuto kolizi sledovala zpovzdálí.

Cílem mise DART je dvojitý asteroid složený z většího asteroidu Didymos (průměr 780 m), kolem kterého obíhá menší asteroid Dimorphos (průměr 160 m). Tento dvojitý systém asteroidů v současné době nepředstavuje bezprostřední nebezpečí a slouží jako přirozená laboratoř k testu mechanismů planetární obrany metodou kinetického impaktoru.

DART dopadl na asteroid Dimorphos rychlostí 6,15 km/s a pohybová energie předaná touto kosmickou sondou změnila dobu oběhu Dimorphu kolem většího asteroidu Didymos. Dráha obou asteroidů kolem Slunce nebyla ovlivněna, a tudíž je tento test pro Zemi bezpečný. Dopad sondy DART změnil oběžnou dobu asteroidu Dimorphos o několik minut. Přesné změření této změny bude trvat několik týdnů a podílejí se na něm i vědci z Astronomického ústavu AV ČR.

Evropská kosmická agentura ESA připravuje doprovodnou sondu Hera, která přiletí k binárnímu asteroidu Didymos v roce 2027. Namísto kolize se sonda Hera pomalu přiblíží a podrobně prozkoumá oba asteroidy – změří jejich hmotnost, velikost, složení, vnitřní strukturu a s vysokým rozlišením zmapuje následky dopadu sondy DART na asteroid Dimorphos. Hera také ponese malou sondu Milani, která bude vybavena finsko-českou hyperspektrální kamerou ASPECT mapující mineralogické složení obou asteroidů.

Čeští vědci a inženýři z Astronomického ústavu AV ČRGeologického ústavu AV ČR a Vysokého učení technického v Brně se plánování a analýzy dat misí DART i Hera aktivně účastní.

Obě mise testují nové kosmické technologie a poskytují data k zpřesnění naších modelů a předpovědí možné budoucí hrozby v podobě nebezpečného asteroidu křižujícího dráhu Země. DART je misí NASA a Johns Hopkins Applied Physics Laboratory je zodpovědná za její průběh.

Doplňující informace z nedávné tiskové zprávy Astronomického ústavu AV ČR:

https://www.asu.cas.cz/articles/1999/19/ondrejovsti-astronomove-se-podileji-na-misi-nasa-double-asteroid-redirection-test-dart

Tisková zpráva NASA:

https://dart.jhuapl.edu/News-and-Resources/article.php?id=20220926

Váš komentář