Česká obchodní inspekce i v období pandemie pokračovala v kontrolách internetových obchodů. Ve 3. čtvrtletí 2020 uskutečnila 160 kontrola a porušení zákona o ochraně spotřebitele zaznamenala ve 128 případech, což je 80 %. „ V době pandemie dává veřejnost přednost nákupům přes internet. Z tohoto důvodu také přibývají nové e-shopy, z nichž některé mají problémy s dodržováním zákonů. Provozovatelé e-shopů nejčastěji opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují správné informace o reklamaci. Někteří prodávající se stále dopouštějí i nekalých obchodních praktik. ČOI plánuje v kontrolách pokračovat, neboť vzhledem k vývoji situace okolo koronaviru lze předpokládat, že obchodování on-line bude probíhat ve stále vyšších objemech,“ říká k výsledkům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2020 provedla kontrolní akci zaměřenou na provozovatele internetových obchodů. U nich kontrolovala dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. ČOI uskutečnila 160 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 128 případech (80,0 %).

3. čtvrtletí 2020
InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha77100,0%
Jihočeský a Vysočina16850,0%
Plzeňský a Karlovarský161381,3%
Ústecký a Liberecký13538,5%
Královéhradecký a Pardubický302480,0%
Jihomoravský a Zlínský302686,7%
Olomoucký a Moravskoslezský484593,8%
Celkem16012880,0%

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen nejčastěji a to ve  279 případech. Konkrétně se jednalo:

  • v 66 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 60 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 60 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)
  • v 54 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • v 10 případech byla porušena povinnost, která upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3,)

Porušení dalších paragrafů zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menší míře. Dále v 5 případech bylo porušeno nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. V 15 případech pak bylo prokázáno porušení dalších právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Uložená opatření

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 nabylo právní moci (v rámci kontroly internetového prodeje) 169 pokut v celkové výši 1 310 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, 100 000 Kč, byla pravomocně uložena společnosti Turbado.cz s.r.o. provozující www.czechcom.cz mj. za to, že internetový obchod neuvedl před tím, než spotřebitel vložil do nákupního košíku zboží (v našem případě konkrétně elektrokoloběžku v ceně 11 866 Kč) a než vyplnil kontaktní údaje, podstatnou informaci, že využitím jí nabízené služby „Genius zdarma“ (prodloužení záruky na 27 měsíců)  dochází automaticky k pronájmu výrobku, nikoli k jeho zakoupení, tzn., že spotřebitel si výrobek pronajímá, ale nekupuje.