Do sbírek Národního technického muzea přejde další podstatná část historických železničních vozidel Českých drah. Završí se tak několikaleté společné úsilí při záchraně technických památek zachycujících vývoj drážní dopravy a železničního průmyslu v bývalém Československu, které jsou neodmyslitelnou součástí národního kulturně-technického dědictví.

Smlouvu, která stvrdila prodej historických vozidel do sbírek muzea, dnes 9. června 2021 podepsali generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr a předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Slavnostní akt proběhl v jídelním voze dvorního vlaku císaře Františka Josefa I., který je součástí expozice Doprava NTM a pochází z roku 1891.

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, uvedl: „Pro Národní technické muzeum se jedná o završení dlouhodobého plánu na doplnění sbírky kolejových vozidel, který má počátek již v roce 2006. Vážím si toho, že se nyní podařilo dlouhodobá jednání podpisem smlouvy úspěšně zakončit. Řada vozidel byla už mnoho let deponována v Železničním depozitáři NTM v Chomutově z důvodu jejich fyzické ochrany a budou zde pro veřejnost v letní sezóně přístupná i nadále.“

Jedná se o vozidla, která zastupují významné řady lokomotiv a typy vozů, charakteristických pro naši železnici. V našem vozidlovém parku a sbírce Centra historických vozidel v Lužné u Rakovníka se zachovala v několika exemplářích nebo nezapadají do naší sbírkové koncepce, proto je můžeme předat do péče Národnímu technickému muzeu, aby tu zůstala pro budoucí generace,“ řekl Ivan Bednárik a dodal: „Není to poprvé, kdy Národnímu technickému muzeu zbytná vozidla prodáváme, zatím ale nikdy nešlo o tak početnou skupinu.“

Uzavřená smlouva zahrnuje celkem 66 položek, z toho se jedná o 18 hnacích vozidel, 17 osobních vozů, 27 služebních, poštovních a nákladních vagónů, několik vozidel pro údržbu železniční infrastruktury a také o dva podvalníky pro úzkorozchodné dráhy. Na seznamu jsou legendární lokomotivy, vozy a jednotky, známé pod přezdívkami Čmelák, Brejlovec, Singrovka či Kredenc, dále jeden z prototypů šestikoláku, třívozový tzv. Žabotlam a další. Mezi technikou jsou i unikáty jako například železniční kolejový jeřáb EDK 1000 nebo východoněmecký motorový vůz pro údržbu trakčního vedení.  Všechna vozidla již byla Národnímu technickému muzeu předána a umístěna do jeho depozitárních prostor. Muzeum za 66 vozidel a dva podvalníky zaplatí po zdanění přes 21 milionů korun, které České dráhy využijí při další péči o historická vozidla ve svém majetku. Koupě vozidel je realizována z podpory Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury ČR.

Váš komentář