V sobotu 29. května 2021 byla Národnímu muzeu v rámci Zlín Film Festivalu udělena Filmová cena Technologické agentury ČR „Za Popularizaci vědy mezi mládeží“. Porota ocenila soubor virtuálních aktivit s názvem Národní muzeum pro děti a to nejenom s ohledem na jejich rozsah a kvalitu ale i pro jejich částečné zaměření na hendikepované děti.

 

V době pandemie a uzavírky muzeí se Národní muzeum kromě přípravy nových expozic v Muzejním komplexu a dalších běžných činností soustředilo i na své on-line aktivity tak, aby neztratilo se svými návštěvníky kontakt. Vznikla díky tomu sekce Virtuálně do muzea, ve které postupně přibývalo několik kategorií včetně jedné určené speciálně dětem s názvem Národní muzeum pro děti. Zde se mohu děti všech věkových skupin seznámit s kulturou, historií, vědou i přírodou formou hravých on-line aktivit či virtuálních prohlídek. Vybrat si mohou mezi kategoriemi: Malované muzeum, Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Honzík a Fany v muzeu nebo Učím se s muzeem, přičemž každá z nich je určena pro jinou věkovou kategorii. Současně Národní muzeum nabídlo i virtuální prohlídky pro neslyšící děti.

“Národní muzeum se i během svého uzavření snažilo udržet kontakt se svými návštěvníky, být součástí vzdělávacího procesu, pomáhat rodičům, učitelům, a především dětem s výukou i v době, kdy školy byly uzavřené. Snažili jsme se být kreativní, zábavní, mysleli jsme i na ty, které izolace v době pandemie zasáhla nejvíce. Využívali jsme naše sbírkové předměty, znalosti našich kurátorů i nejmodernější technologie. Udělené ocenění je pro Národní muzeum velikou poctou, a především potvrzením toho, že jsme i během pandemie dokázali být užiteční,” říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Michal Stehlík, náměstek generálního ředitele, který celý projekt řídil k tomu dodává: “Musím také ocenit práci a aktivitu všech kolegů v muzeu, kdo se na tom podíleli. Od prvního okamžiku, kdy bylo zjevné, že se fatálně změní podmínky, lidé z muzea dělali vše pro to, zůstat v kontaktu s veřejností – a škol a mládeže se to týkalo v první řadě. Navíc se potvrdilo, že krizové situace bývají ideálním prostředím pro inovace a vyžití nových forem. Navíc se mnohé tyto formy a komunikační kanály osvědčily natolik, že vůbec nemusí být součástí krizové situace, ale budou životaschopnou součástí našich standardních projektů.”

V průběhu několika posledních týdnů bylo Technologickou agenturou ČR posouzeno celkem 47 různých on-line projektů a aktivit. Sedm z nich pak bylo předloženo odborné porotě, která se rozhodla ocenit právě Národní muzeum. Cenu v sobotu 29. května převzal za Národní muzeum generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Michal Stehlík.

Váš komentář