Loňské náklady na péči o pacienty s Parkinsonovou chorobou se vloni přehouply přes 400 milionů Kč, což je o 9,5 % více než v roce předchozím. Počet léčených pacientů (klientů VZP) s touto chorobou v roce 2020 klesl zhruba o 500 osob. Analýzu zpracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna k příležitosti Světového dne Parkinsonovy choroby, který každoročně připadá na 11. dubna.

Počet klientů VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich péči*

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Počet nemocných

16 195

16 363

15 819

Náklady na péči v tis. Kč

386 738

391 976

429 245

Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč

23,9

24

27,1

*Od r. 2019 použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům, v r. 2020 sledována i lázeňská léčba

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se časem zhoršuje. Průběh nemoci je individuální. Pacient postupně není schopen ovládat svůj pohyb. Je charakterizována pozvolně se rozvíjející svalovou ztuhlostí, zpomaleným pohybem a klidovým třesem prstů ruky. Začíná drobnými potížemi s ovládáním pohybů těla a pokračuje k omezení v každodenních činnostech. Nemocní mívají problémy s komunikací, artikulací, psaním. V souvislosti s tím může pacient upadat do depresí a uzavírat se do sebe. Je to nevyléčitelná nemoc, ale vhodnou léčbou lze její průběh zmírnit. Vedle klasické léčby, která spočívá v podávání řady léků, je důležitou součástí také fyzioterapie. Při léčbě může pomoct i canisterapie a muzikoterapie, které zlepšují celkovou motoriku nemocného. V případech, kdy jsou bez výsledku vyčerpány veškeré neinvazivní možnosti léčby u pacientů se závažným a rychlým vývojem této nemoci, lze uvažovat nad hlubokou stimulací mozku.

Nejvíce klientů VZP postižených touto chorobou, jak ukazuje následující tabulka, bylo v loňském roce v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně v kraji Karlovarském a Libereckém. Nejnákladnější péče o tyto pacienty byla v Praze a ve Středočeském kraji.

Klienti VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich léčbu v krajích v roce 2020*

Kraj

Celkem

Ženy

Muži

Náklady v tis. Kč

Hlavní město Praha

2 053

970

1 083

61 021

Středočeský kraj

1 725

823

902

51 170

Jihočeský kraj

901

430

471

26 479

Plzeňský kraj

846

422

424

23 459

Karlovarský kraj

430

205

225

10 255

Ústecký kraj

972

440

532

24 005

Liberecký kraj

713

308

405

22 805

Královéhradecký kraj

836

426

410

27 942

Pardubický kraj

1 066

502

564

36 730

Vysočina

1 166

605

561

26 009

Jihomoravský kraj

1 860

915

945

49 142

Olomoucký kraj

912

462

450

19 620

Moravskoslezský kraj

1 050

547

503

22 890

Zlínský kraj

1 289

602

687

27 718

Celkem

15 819

7 657

8 162

429 245

*Od r. 2019 použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům, v r. 2020 sledována i lázeňská léčba

Váš komentář