Nabízíme Vám program s lektory rozdělený do skupin, tematickou zábavu motivovanou životem našich slovanských předků, krásné přírodní prostředí, moderní návštěvnické prostory, prohlídku archeologické expozice, návštěvu vyhlídkové věže či procházku na lávku přes řeku Moravu. Dle aktuální epidemiologické situace nabízíme také variantu, že přijedeme s programem za Vámi do tábora!

Dle aktuální epidemiologické situace nabízíme také variantu, že přijedeme s programem za Vámi do tábora!