V minulém týdnu byla na lesní cestě ke kapli svatého Šebestiána na Svatém kopečku instalována zábrana, která zamezí nelegálním vjezdům vozidel, ke kterým – i přes jasně deklarovaný zákaz – stále dochází. Opět jsme zvolili osvědčený typ, který umožní pohodlný průchod pěších či průjezd kočárku, spolehlivě však zabrání vjezdu nákladního i osobního vozidla. V této souvislosti připomínáme, že na Svatý kopeček je zakázán vjezd cyklistům.

Zdroj: CHKO Pálava