Ministerstvo životního prostředí zahájilo odbornou debatu s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi o možnostech zavedení povinného systému zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Odborné diskuze se v pondělí 21. března zúčastnily téměř čtyři desítky expertů.

„Chceme vše zodpovědně zvážit. Povinné zálohování PET lahví a plechovek představuje velký krok, který je třeba důsledně probrat se všemi zainteresovanými, kterých by se zálohování PET lahví a plechovek dotklo. Z hlediska ministerstva je nezbytné, aby plošné zálohy nezkomplikovaly financování svozu tříděného odpadu obcím a lidem způsob třídění vybraných odpadů. Ministerstvo musí dohlédnout, aby se předcházelo vzniku odpadů a omezovaly se veškeré překážky recyklace na straně výrobců, jedině tak se recyklace do budoucna usnadní a recyklační smyčka v ČR uzavře. Samozřejmě také sledujeme, jak se tento systém ujme v sousedním Slovensku,“ uvedla ministryně Anna Hubáčková (za KDU–ČSL).

Ministerstvo životního prostředí je zodpovědné za plnění všech povinných cílů pro odpady, obaly a jednorázové plasty, kterých je několik desítek. Proto musí být jeho odborný pohled komplexní. Podle MŽP musí být vytvořen funkční systém, který primárně předchází vzniku odpadů, omezuje překážky recyklace na straně výrobců a bude dostatečně robustní, aby byl schopen všechny ambiciózní cíle v budoucnu plnit.

Ministerstvo proto podporuje zlepšování systému nakládání s odpady, jak legislativně, tak finančně. V současnosti Poslanecká sněmovna projednává návrhy zákonů k jednorázovým plastům, u kterých téma zálohování jednorázových obalů velmi rezonuje. Tento návrh obsahuje rozvolnění podmínek pro dobrovolné zálohování. Například umožňuje odevzdávat vybrané vratné jednorázové obaly v provozovně bez toho, aby musela mít provozovna povolení pro nakládání s odpady.

Nicméně MŽP nepodporuje cestu rychlého pozměňovacího návrhu k projednávané legislativě jednorázových plastů, který by umožnil zavedení povinného zálohování. Cestou je poctivá debata, která přinese odpovědi na otázky, co zálohy přinesou spotřebitelům, obcím a systému nakládání s odpady jako takovému.

Prioritou ministerstva životního prostředí musí být především snižování množství jednorázových obalů. Zálohový systém z logiky věci neřeší všechny nápojové láhve na trhu, ale pouze jejich vybranou skupinu. Tedy i ve chvíli, kdyby ČR zavedla povinný zálohový systém, bude muset být posilován i standardní systém sběru do žlutých kontejnerů, kam by směřovaly všechny nezálohované lahve.

Proto musí diskuze o možnostech zlepšování systému nakládání s odpady nebo zavádění povinného zálohování vybraných jednorázových plastových obalů vždy zohlednit plnění všech odpadových cílů. Právě dnešním kulatým stolem, kterého se zúčastnila široká skupina zástupců nápojových firem, obcí, odpadových společností i expertů a expertek MŽP tento dialog zahájilo. Plní tím také programové prohlášení vlády.

Váš komentář