Odhalování nelegálního zaměstnávání je dlouhodobě jednou z priorit MPSV. V souvislosti s válkou na Ukrajině a příchodem množství uprchlíků do České republiky jde o klíčový úkol Státního úřadu inspekce práce. Ten od začátku letošního roku do konce srpna dokončil 4 914 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání.

„Ve srovnání s loňskem, který byl ještě poznamenán covidovými opatřeními, počty kontrol opět narostly. Při zhruba pěti tisících kontrolách bylo odhaleno téměř dva tisíce nelegálních pracovníků. Firmám za takto zásadní nezákonné praktiky, které jsou spojené s nelegálním zaměstnáváním, hrozí pokuty až do 10 milionů korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Z 1 913 osob, které byly letos do konce srpna přistiženy při nelegální práci, bylo
349 Čechů, 61 občanů členských států EU a 1 503 cizinců (nejčastěji se jednalo o občany Ukrajiny). „Už na začátku války na Ukrajině se MPSV zaměřilo na informovanost všech příchozích o tom, jak v České republice pracovat legálně. Více než 115 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou si u nás zaměstnání legální cestou našlo. I v kontextu dalších evropských zemí jde o velmi vysoké číslo. Současně jsme napnuli síly k co nejlepšímu potírání nelegální práce,“ dodal ministr Jurečka. Za umožnění nelegální práce bylo
do konce srpna uloženo celkem 576 pokut v celkové výši přesahující 143 milionů korun.

SÚIP kontroluje také přímo oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Takové pochybení zjistil ve 118 případech. Jde typicky o situace, kdy zaměstnanci pracují pro „kvaziagenturu“, která ale právně agenturou není. Za tento přestupek bylo letos
do konce srpna uloženo 92 pokut v celkové výši 42 196 000 korun.

Pro srovnání, v celém předešlém roce se na nelegální zaměstnávání zaměřilo 5 222 kontrol, celkem SÚIP uskutečnil 14 443 kontrol. Při nich bylo odhaleno 4 270 porušení právních předpisů, která se týkala 3 295 nelegálně zaměstnaných.

Letos byly zatím nelegální pracovníci přistiženi nejčastěji u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví (u 108 subjektů), zpracovatelském průmyslu (u 81 subjektů), velkoobchodě, maloobchodě či v opravárnách motorových vozidel (u 81 subjektů)
a ubytovacích, stravovacích a pohostinských službách (u 66 subjektů). Nejběžnějším porušením zákona bylo umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání, nesplnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce ČR při zaměstnávání cizinců a nesplnění povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah.

      Statistiky

  Počty osob zjištěných při výkonu nelegální práce

RokPočet kontrolPočet osob zjištěných při nelegální práci
občané ČRobčané EUcizincicelkem
20198 1606222073 5134 342
20205 5575561412 4133 110
20215 2223122882 6953 295
K 31.8.20224 914349611 5031 913

       Státní příslušnost nejčastěji nelegálně zaměstnaných cizinců

Státní příslušnostPočet osob
20202021K 31.8.2022
Ukrajina1 9992 2951 299
Vietnam888032
Moldavsko1308176

       Pokuty za nelegální zaměstnávání

ObdobíPočet pokutCelková výše
2021740190 178 000
k 31.8.2022576143 208 500

Váš komentář