Dětské muzeum Moravského zemského muzea připravilo na druhé pololetí školního roku 2021/2022 pro školní a zájmové skupiny výukový program ve výstavě „Óóó Indiáni“ také v anglickém jazyce.

Ve výstavě probíhají výukové programy již od jejího otevření v červenci 2021. Jejich cílem je přiblížit žákům a studentům historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky, zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy.

Program je nově připraven i v angličtině, a to ve spolupráci s rodilou mluvčí pro starší žáky a se studenty MU pro mladší děti od MŠ až po 6. třídu.

Program je vhodný pro všechny věkové kategorie, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty anglického jazyka.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: detskemuzeum@mzm.cz

Podrobnosti a termíny najdete na http://www.mzm.cz/ooo-indiani-vyukovy-program/

Výstava Óóó Indiáni je k vidění v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, Pisárecká 5, Brno minimálně do 17. 7. 2021, vzhledem k velkému zajmu návštěvníků, uvažuje MZM o jejím prodloužení do září 2022.

Váš komentář