Ve dnech 7. až 8. července se uskutečnilo v nizozemském Eindhovenu pracovní jednání výboru Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet). Hlavním cílem bylo představit aktuální stav výstavby mnohonárodní letky včetně předpokládané vize do roku 2035.

Za Armádu ČR se setkání zúčastnili plukovník Miloslav Synek, vedoucí oddělení rozvoje vrtulníkového a dopravního letectva Sekce rozvoje sil MO, a podplukovník Michal Linhart, styčný důstojník programu MMF za Českou republiku.

Česká republika je součástí mnohonárodní flotily MMF od roku 2019. Do tohoto projektu je zapojeno dalších pět států Evropské unie: Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Norsko. Jeho cílem je vybudovat mnohonárodní víceúčelovou letku k dosažení chybějících evropských kapacit a současně zabezpečit evakuaci raněných osob (MEDEVAC) během krizových situací. „Nedostatečná kapacita evropských členských států NATO v oblastech strategické přepravy a tankování za letu se plně projevila v operacích v Mali, Libyi a Kosovu, kdy evropské země byly zcela závislé na armádě USA či jiných, i komerčních subjektech,“ vysvětlil plukovník Synek.

Mnohonárodní flotilu tvoří osm víceúčelových letounů Airbus A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) na letištích v Eindhovenu a Kolíně nad Rýnem. Dodání prvního letounu A-330 na mateřskou základnu v Eindhovenu se uskutečnilo 30. června 2020, další dva stroje byly potvrzeny do konce tohoto roku. „Dodávky letounů jsou klíčové v souvislosti s plánem výcviku a s dosažením plných operačních schopností v roce 2023, kdy bude mít Česká republika k dispozici požadovaných 100 letových hodin na rok,“ popsal plukovník Synek.

Členství České republiky v této iniciativě přináší především navýšení zmiňovaných kapacit strategické přepravy osob, nákladu, zdravotnické evakuace a udržení schopnosti taktického letectva tankovat za letu. „Účastí v programu si země zajišťují volný přístup ke sjednanému počtu letových hodin, které mohou využívat dle svého uvážení k výcviku, společným cvičením nebo operacím,“ doplnil podplukovník Linhart a dodal: „Díky projektu budou naši piloti moci zdokonalovat procedury tankování za letu a případně je i využít k taktickému přeletu. Náš čtyřčlenný tým začleněný do struktury letky od roku 2023 získá zkušenosti s provozem dopravních letounů v mezinárodním prostředí.“

Iniciátorem programu MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet) je Evropská obranná agentura EDA (European Defence Agency). Vlastníkem letounů je NATO, respektive jeho agentura pro podporu a pořizování NSPA (NATO Support and Procurement Agency), která zároveň zabezpečí i jejich údržbu. Přestavbu letounu A-330 z civilní verze na vojenskou provádí firma OCCAR.