Tepenné krvácení, zlomeniny, popáleniny i bezvědomí. S tím vším si museli poradit žáci prvního i druhého stupně základních škol, kteří se v pátek 10. května zúčastnili soutěže hlídek mladých zdravotníků na Základní škole U Červených domků.


Soutěž byla určena žákům základních škol z Hodonína i okolních obcí a do letošního ročníku se zapojilo osm hlídek prvního a osm hlídek druhého stupně. „Mladí zdravotníci se během školního roku učí poskytování první pomoci a toto je takové vyvrcholení jejich činnosti. Soutěž je letos jubilejní, protože Český červený kříž slaví sté výročí, takže při této příležitosti soutěž pořádáme,“ řekla předsedkyně oblastního spolku ČČK Hodonín Olga Míčková. 

Pro každou věkovou kategorii byla připravena tři stanoviště, kde měly děti za úkol stanovit správný postup a následně poskytnout první pomoc zraněným figurantům. Zatímco na prvním stupni se jednalo o pět poranění, starší žáci se museli vypořádat celkem s osmi různými typy zranění. „Na dětech je rozhodně vidět, že se snaží, že mají naučené postupy, jak tu první pomoc poskytovat, jsou šikovné a daří se jim. Zatím jsme tady neviděli nějaké závažnější chyby,“ dodala Olga Míčková. Nezbytnou součástí byla i doprava raněných a obvazová technika, která rovněž patří při první pomoci k nezbytným dovednostem. Své stanoviště zde měla také městská policie, která soutěžící seznámila s pravidly silničního provozu.

Celkovými vítězi se za druhý stupeň stali žáci Základní školy Dobrovolského v Lužicích a na prvním stupni vyhrála hlídka zdravotníků z pořádající Základní školy U Červených domků. Oba vítězné týmy postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 15. června v Blansku.