Při pohledu na místo, kde se dříve nacházel rozhlehlý areál místního zemědělského družstva, mě napadají slova písničky Waldemara Matušky „To všechno odnééés čas…“. 

Z bývalých budov, ať už to byla hospodářská stavení, haly nebo zázemní pro administrativu s kuchyní, společenským sálem a také s ubytování, zbyly jen hromady suti.

Po jejím úklidu se stane tato lokalita novým místem pro výstavbu rodinných domků. Kéž se zde všem budoucím obyvatelům dobře žije a jsou zde spokojeni!

Za fotodokumentaci děkujeme panu Oldřichu Otáhalovi.

Město Velké Pavlovice * Demolice bývalého areálu zemědělského družstva

Váš komentář