V mysliveckém roce 2021/2022 padly v Česku rekordy v odstřelech zvěře jelení a daňčí, odstřel černé zvěře byl druhý nejvyšší v historii. Celková výměra honiteb dosáhla 6,9 milionu hektarů.

V sezoně 2021/2022 bylo odstřeleno 30 792 kusů jelení zvěře, tedy o 950 více než v předchozím období, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota v historii. „Od roku 2014, ve kterém bylo odstřeleno přes 23 tisíce kusů jelení zvěře, dochází k postupnému navyšování jejího odstřelu. Loví se převážně mladá a samičí zvěř, podobně je tomu i u daňků a muflonů,“ vysvětluje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V případě daňčí zvěře byl odstřel ve výši 33 250 kusů také rekordní a opět překročil počet ulovené jelení zvěře. U mufloní zvěře došlo k mírnému poklesu o 561 kusů na 10 019, což byl přesto třetí nejvyšší úlovek v historii. V kategorii srnčí zvěře došlo k mírnému navýšení odstřelu, a to na 107 433 kusů. Odstřel černé zvěře (prase divoké) ve výši 230 905 kusů zaznamenal výrazný meziroční nárůst o 70 094 kusů. Jedná se o druhou nejvyšší hodnotu v historii po rekordních 239 818 kusech v období 2019/2020. V případě zajíců bylo meziročně zaznamenáno snížení odstřelu o 3 201 kusů na 29 009. U naší nejvýznamnější pernaté zvěře také došlo k mírnému nárůstu úlovků. V sezoně 2021/2022 bylo evidováno 357 463 odstřelem ulovených bažantů, tedy o 26 031 kusů více, než v předchozím období.

V mysliveckém roce 2021/2022 bylo na území Česka 5 787 honiteb, z toho 201 obor a 286 bažantnic. Honební pozemky zaujímaly plochu 6 887 798 ha, tedy 87,3 % území státu. Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti víceméně stagnoval, když meziročně klesl o 83 na 88 793. Počet psů s loveckou upotřebitelností dosahoval 30 221. Největší skupiny tvořili ohaři (33,2 %), jezevčíci (20,9 %) a teriéři (19,9 %), nejméně byli zastoupeni severští psi (0,3 %).

Podrobné informace přináší nově vydaná publikace Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

Váš komentář