V úterý 18. května hostilo Portugalsko coby předsedající země Rady Evropské unie online setkání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti. Hlavním tématem byla kohezní politika (politika soudržnosti) a její napojení na nový Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Oba nástroje jsou klíčové pro ekonomickou obnovu a transformaci unijní sedmadvacítky v příštích letech.

Váš komentář