Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří částkou převyšující 666 milionů Kč žádosti o dotace z programu Podpora bydlení a Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) pro rok 2020. Dotace budou využity na výstavbu podporovaných bytů, výtahů a bezbariérových přístupů v bytových domech, a dále na výstavbu technické infrastruktury k zasíťování pozemků.

Tyto dotace putují skutečně tam, kde jsou potřeba. Na pečovatelské byty, výstavbu domovů, kde mohou senioři nadále žít aktivním společenským životem, a také na lepší přístup do bytů v domech, kde žijí naši starší spoluobčané. Část peněz putuje i do regionu Solnice – Kvasiny, který se potýká s nedostatkem bytů a technické infrastruktury,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Příjem žádostí probíhal od 21. října loňského roku do 21. ledna. Z programu Podpora bydlení pro rok 2020 bude podpořeno celkem 260 žádostí za více jak 541 milionů korun. Z programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) bude podpořeno 5 žádostí za necelých 125 milionů korun. Samostatný program zahrnující výstavbu bytů a technickou infrastrukturu je rovněž zaměřen na obce v okolí strategické průmyslové zóny v Královéhradeckém kraji.

programdotační titulpočet schválených akcícelková přiznaná dotace v Kč
Podpora bydlení pro rok 2020Pečovatelský byt23172 800 000
Komunitní dům seniorů972 000 000
Bytové domy bez bariér157214 378 328
Technická infrastruktura7182 160 000
SPZ (Solnice-Kvasiny) pro rok 2020Výstavba bytů v oblastech se SPZ399 959 000
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ224 758 032
Celkem265666 055 360Více informací a seznamy schválených projektů naleznete zde.