Vláda schválila soubor materiálů Ministerstva vnitra, které mají zajistit dostatečné ubytovací kapacity pro Ukrajince prchající před válkou. Jde především o kompenzační příspěvek pro kraje a povinnost ministerstev uvolnit krajům ubytovací kapacity, které mají k dispozici. 

Česko stále čelí vlně příchodu Ukrajinců utíkajících před ruskou agresí. Dnes přijatá usnesení vlády pomohou ukrajinským ženám a dětem, ale i krajům a samosprávám. Po dohodě s hejtmany jde primárně o kompenzační příspěvek. V případě ubytování v tzv. dočasném nouzovém přístřeší půjde o 200 Kč na osobu za noc včetně stravy. Typicky půjde o ubytování v tělocvičnách, které samosprávy využijí pro krátkodobé ubytování uprchlíků. Pokud kraje ve spolupráci s obcemi zajistí ubytování ve vlastních rekreačních objektech nebo ubytovnách, kompenzace bude 200 Kč na osobu za noc bez stravy. V případě hromadného ubytování, které kraj zajistí v soukromých penzionech či hotelech, bude kompenzace 250 Kč na osobu za noc a kraj bude moci svým rozhodnutím příspěvek navýšit.

„Musíme pomoci ženám a dětem, které k nám utíkají před válkou. Nejsou to ekonomičtí migranti, chtějí zde pracovat. Stejně tak musíme pomoci krajům zajistit jim ubytování. Jsem rád, že jsme v této otázce našli s hejtmany shodu,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministerstva a jim podřízené organizace budou mít navíc povinnost do 21. března 2022 uvolnit všechny své hromadné ubytovací kapacity, např. rekreační objekty, a prostřednictvím krajských asistenčních center pomoci je dát k dispozici krajům. Výjimku budou mít např. objekty sloužící k ubytování zaměstnanců.

Vzhledem k velkému počtu uprchlíků a blížícímu se nedostatku ubytovacích kapacit vláda také přijala usnesení, že osoba, která odmítne ubytování zajištěné KACPU, ztrácí na zajištění ubytování nárok.

IT řešení a rozdělování uprchlíků

Ministerstvo vnitra současně upraví IT systém sdílení informací mezi kraji, ústředními orgány a Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině tak, aby byl např. možný jednoduchý přístup ke statistikám ubytovaných. Díky tomu získá stát jasný přehled, ve které části republiky jsou ubytovací kapacity plné, nebo naopak volné. To nám umožní spustit redistribuční mechanismus a rozložit ubytovací zátěž na jednotlivé kraje. S přihlédnutím k velikosti kraje a daňovým příjmům proto vláda po debatě s kraji schválila redistribuční tabulku.

                                                             Redistribuce osob mezi jednotlivé kraje

Název kraje Redistribuce 50 000 osob Redistribuce 100 000 osob Redistribuce 150 000 osob
 

Hlavní město Praha

9 144 18 287 27 431
Středočeský kraj 5 835 11 670 17 504
Jihočeský kraj 2 935 5 870 8 805
Plzeňský kraj 2 864 5 727 8 591
Karlovarský kraj 1 308 2 617 3 925
Ústecký kraj 3 433 6 866 10 299
Liberecký kraj 1 876 3 751 5 627
Královéhradecký kraj 2 395 4 790 7 186
Pardubický kraj 2 223 4 445 6 668
Kraj Vysočina 2 348 4 695 7 043
Jihomoravský kraj 5 282 10 563 15 845
Olomoucký kraj 2 667 5 334 8 000
Zlínský kraj 2 349 4 698 7 047
Moravskoslezský kraj 5 132 10 265 15 397
Česká republika 50 000 100 000 150 000

Váš komentář