Pokuty za nedodržení bezpečnostních přestávek, chybějící přepravní povolení, přetížený kamion či nevylepení dálničního kuponu, odhalení dlužníci a kauce za vybraná porušení zákona přesáhly v loňském roce v celkovém úhrnu částku devět milionů korun.

Každý den i noc v nepřetržitém provozu vyjíždějí do terénu hlídky celního úřadu. Jedny se pohybují po zpoplatněných komunikacích a kontrolují úhradu poplatků časového a výkonového zpoplatnění. V loňském roce zjistili celkem 3 406 porušení v rámci mýtného systému a vybrali na pokutách 4 513 780 korun. V oblasti kontroly dálničních kupónů zjistili 885 porušení a uložili pokuty v celkové výši 858 750 korun. Šest případů bylo postoupeno do správního řízení.

Ty druhé kontrolují veškerá vozidla na silnicích i dálnicích celého kraje. Dohlíží na přepravu nebezpečných věcí (úmluva ADR), vykonávají dozorovou činnost v mezinárodní přepravě (bezpečnostní přestávky, tachografy), kontrolují přepravní povolení pro mezinárodní nákladní silniční přepravu, váží kamiony, prověřují cestující, zda nemají nějaký dluh evidovaný u celní správy a pátrají po zboží, které uniklo dohledu celních orgánů.

I přes to, že část loňského roku tyto hlídky vypomáhaly při kontrolách na hranicích, se jim podařilo vybrat nemalý finanční obnos v celkové výši 3 910 590 korun. Jen od dlužníků vymohly částku 1 671 590 korun. V rámci dělené správy totiž celní úřady vybírají a vymáhají pokuty a jiná peněžitá plnění, které uložily např. Policie ČR, ČOI, SZPI a další státní orgány či instituce. Kauce uložené řidičům při kontrole bezpečnostních přestávek, povolení či kontrolním vážení dosáhly částky 1 542 000 korun. Pokuty za přestupky uložené příkazem na místě činily v součtu 602 000 korun a částky za vydání náhradních povolení 95 000 korun.

V letošním roce již celková částka k dnešnímu dni činí 2 151 282 korun. Díky využití platebních terminálů v terénu se rapidně zvýšila úhrada nejen pokut, ale především dluhů zahraničních subjektů a kaucí.

Váš komentář