Od 11. 9. 2017 probíhá obnova krytu vozovky silnice I/52 v úseku od kruhového objezdu u prodejny Billa po státní hranici. Obnova krytu bude probíhat ve 3 etapách.
I. etapa od kruhového objezdu Billa po křižovatku se silnicí I/40 (směr Břeclav). Tato oprava si vyžádala jednosměrnou uzavírku silnice I/52 ve směru Vídeň- Brno a vedení jednosměrné objízdné trasy po ulicích Valtická, Vídeňská, Komenského, 22.dubna, Brněnská. Tato etapa by měla 3 dny tj. od 11.9. 2017 do 13.9.2017 v případě, že povětrnostní podmínky umožní pokládku asfaltového krytu.
II. a III. etapa v úseku od křižovatky se silnicí I/40 po státní hranici bude probíhat za obousměrného provozu a nebude vyžadovat objízdnou trasu vedenou přes město bude však komplikovat provoz na silnici I/52. Celá akce by měla skončit za 14 až 20 dnů v závislosti na povětrnostních podmínkách.