Na prahu nového roku jsme se tradičně se starostou města Rostislavem Koštialem ohlédli za rokem uplynulým a požádali ho o zamyšlení a nastínění plánů a zásadních investic v letošním roce.

 

ROK 2017

„Největší investici loňského roku jsme udělali, když jsme koupili za dvaadvacet milionů korun budovu bývalého Národního domu na Náměstí, abychom ji v budoucnu přeměnili na kulturně společenské centrum s velkokapacitním sálem a zázemím pro turistické informační centrum,“ říká starosta města s tím, že by v letošním roce měla proběhnout architektonická soutěž, která jasně odpoví na to, jak bude zrekonstruovaná budova vypadat.

V loňském roce se také osvětlily přechody pro chodce na ulici 22. dubna a 28. října, byly dokončeny rekonstrukce chodníků na ulici 22. dubna. A byl v 1. etapě zpevněn svah z ulice 22. dubna na ulici Novou a opravena cesta v zahrádkářské kolonii.

Úprav se dočkaly budovy základních škol. Například na ZŠ Valtická proběhla 1. etapa sanačních úprav, začala oprava a přístavba v MŠ Habánská.

Proběhla rekonstrukce domu na ulici Zámecká 7 a výstavba půdního bytu na ulici Husova 20, začalo se s budováním osmi bytových jednotek na ulici Venušina 31.

Na ulici Vrchlického vzniklo sedm parkovacích míst pro auta Městského úřadu Mikulov.

Byla zrekonstruována zasedací místnost městského úřadu a zastupitelé se dočkali nového hlasovacího zařízení. Městská policie získala nového pomocníka v podobě služebního skútru značky Honda.

Na hřišti na ulici Nová přibyly nové herní prvky pro mládež a na amfiteátru vznikly nové možnosti volnočasového využití. Byla také dokončena oprava cyklostezky Stará celnice-Sedlec.

Některé z projektů, které byly plánovány v roce 2017, jako bylo např. zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti nebo výstavba autobusové zastávky Mušlov, chodníky na ulicích Gagarinova a Dukelská či propojení ulic Bezručova-Žižkova, se však z procesních důvodů opozdily a jsou přesunuty do roku 2018.

CO NÁS ČEKÁ LETOS?

„Budeme pokračovat v projektech, které byly nastartovány v loňském roce. Prvořadá bude rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava komunikace Koněvova-Česká, zpracovává se projektová dokumentace na opravu budovy městského úřadu. Rozhodně se budeme zabývat tématem rekonstrukce koupaliště, popřípadě přípravou studie proveditelnosti krytého bazénu, včetně ekonomického dopadu na město,“ vyjmenovává starosta plány pro letošní rok.

Alfou omegou pro letošní rok je podle něj také budování záchytného parkoviště a moderního parkovacího systému ve městě.

Rovněž poběží diskuse o rekonstrukci Náměstí. „Musíme se už jasně rozhodnout, co dál, protože nás k tomu nekompromisně nutí i stav inženýrských sítí pod Náměstím. Diskuse o revitalizaci Náměstí je nutná a s tím souvisí i urbanisticko-architektonické řešení Národního domu,“ doplnil Rostislav Koštial.

Dalším tématem bude rozvoj sportovišť ve městě. Ve hře je vznik tenisového areálu v lokalitě Na Hradbách a následná směna pozemků s tenisovým klubem, který nyní působí v centru, na kurtech Na Doležalce. „Věřím, že se vše podaří a bude to velmi zásadní rozhodnutí pro další rozvoj tohoto území v návaznosti na propojení do centra a připravovanou knihovnu s galerií,“ zamyslel se starosta.

Všechny uvedené záměry, projekty a investice se promítnou také do letošního rozpočtu města Mikulova. Ten se intenzivně připravuje už od podzimu loňského roku. Zastupitelé se s ním seznámí na pracovním zasedání 24. ledna a na únorovém zasedání ho budou schvalovat. „Rozpočet je v současné době připraven jako schodkový, ale bude vyrovnán z přebytku za rok 2017. Takže budeme mít opět vyrovnaný rozpočet. V loňském roce se nám podařilo výraznou částku ušetřit, což je velmi příznivé, a můžeme si případně dovolit realizovat některé investice a nespoléhat se na dotační příležitosti, které jsou v našem případě velmi omezené,“ dodal starosta města Rostislav Koštial. Rozpočet města, tento zásadní dokument rozvoj Mikulovae,  budou zastupitelé schvalovat na veřejném zasedání 28. 2. 2018.

Podle starosty Rostislava Koštiala by mělo být v letošním roce prioritní posunutí další realizační fáze v projektech koupaliště, resp. krytého bazénu, a knihovny, která bude propojená s galerií moderního umění na ulici Svobody v bývalé hasičské zbrojnici.