Česká národní banka vydává zlatou minci nominální hodnoty 5 000 Kč věnovanou jihomoravskému městu Mikulov. Tato v pořadí třetí mince z desetidílného cyklu Městské památkové rezervace je v prodeji od 31. května 2022.

„Předlohou pro náš aktuální cyklus zlatých mincí se stalo deset měst, která se pyšní dochovaným dědictvím v podobě uceleného souboru architektonických či kulturních památek. Jedním z nich je právě Mikulov a zdejší městská památková rezervace s dominantou krásného zámku obklopeného jedinečnými kulisami pálavských vrchů,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok, který při dnešní slavnostní emisi předal zlatou minci s vyobrazením významných mikulovských památek místostarostce města Sylvě Chludilové.

Mikulovský zámek je vyobrazen na lícní straně zlaté mince, jejíž podobu pro Českou národní banku navrhl akademický sochař Zbyněk Fojtů. Vedle zámku je na líci mince zobrazena také  socha Pomony ze středověké kašny na mikulovském náměstí. Na rubové straně je pak kompozice dalších významných architektonických památek Městské památkové rezervace Mikulov – Dietrichsteinská hrobka, Horní synagoga a sgrafitový měšťanský dům U rytířů s nárožním čtyřbokým arkýřem, který zdobí mikulovské náměstí.

ČNB vydává celkem 13 000 mincí ze zlata o ryzosti 999,9, z nichž je 4 100 kusů v běžném (standard) a 8 900 kusů špičkovém (proof) provedení, která se od sebe liší povrchovou úpravou a provedením hrany. Vyrazila je Česká mincovna, a. s., v Jablonci nad Nisou.

Nominální hodnota mince 5 000 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je výrazně vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu zlata a náklady spojené s výrobou. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Čtvrtým městem, které rozšíří sérii zlatých mincí Městské památkové rezervace v říjnu tohoto roku, budou Litoměřice. V tomto emisním období (2021–2025) budou na mincích ztvárněna ještě města Kroměříž, Hradec Králové, Olomouc, Moravská Třebová, Štramberk a Tábor.

Dne 31. května 2022 vydává Česká národní banka třetí zlatou minci z cyklu Městské památkové rezervace. Jejím tématem je město Mikulov. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999,9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla je 1,85 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Na lícní straně mince je v levé části vyobrazen mikulovský zámek. Uprostřed mince je umělecká kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku, a to nahoře český lev, uprostřed moravská orlice a dole slezská orlice. Vpravo od heraldických zvířat je svislý text „ČESKÁ REPUBLIKA“. V pravé části mince je ztvárněna socha Pomony ze středověké kašny na Náměstí v Mikulově. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“ se nachází nad českým lvem. Při pravém okraji mince je v opisu text „MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE“. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny „Č“ a „M“, se nachází nad zobrazením střechy mikulovského zámku.

Na rubové straně mince je kompozice zobrazení nejvýznamnějších architektonických památek Městské památkové rezervace Mikulov, a to zleva Dietrichsteinská hrobka, Horní synagoga a sgrafitový měšťanský dům U rytířů s nárožním čtyřbokým arkýřem. Při horním okraji mince je text „MĚSTO“ a vlevo od arkýře svislý text „MIKULOV“. Ročník ražby „2022“ se nachází nad zobrazením Dietrichsteinské hrobky. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, jsou umístěny při pravém okraji mince.

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Prodej pamětních mincí Česká národní banka uskutečňuje prostřednictvím smluvních partnerů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

Váš komentář