upload343PŘEDVÁNOČNÍ HRAVÉ ODPOLEDNE

Městská knihovna Velké Pavlovice,
Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 428 149, e-mail: knihovna@velke-pavlovice.cz
web: www.velke-pavlovice.cz
srdečně zve dětské čtenáře i jejich další kamarády na

PŘEDVÁNOČNÍ HRAVÉ ODPOLEDNE

Sejdeme se v knihovně v pátek 23. prosince 2016 od 16:00 hodin,
tématem odpoledne budou lidové zvyky podle Aleny Vondruškové.