Vedení Valtic si velmi dobře uvědomuje, že budování a rozvoj města netkví pouze ve velkých investičních projektech, ale že stejně důležitá je péče o drobné památky a objekty. Ty totiž také dotváří podobu města a mnohdy jsou zajímavou součástí jeho historie. Koncem září jsme se proto sešli se zdejším starostou Pavlem Trojanem, se kterým jsme hned několik malebných míst navštívili.

Váš komentář