Podpořit boj proti suchu a klimatickým změnám plánuje město Hodonín mimo jiné i výsadbou zeleně v extravilánu města. Prořídlé stromořadí podél cesty na Nesytě tvořené hrušněmi a dalšími keři by se mohlo již koncem tohoto roku dočkat změny. Záměr obnovit a také prodloužit stávající alej podpořila na svém posledním jednání rada města. Radní schválili podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, díky níž by město mohlo ušetřit až 80 % nákladů na výsadbu nových stromů.

Dosud tvoří 1200 metrů dlouhou alej převážně hrušně a keře rodu Prunus. Celkem 61 vzrostlých stromů zde roste již 60 až 80 let. I díky jejich stáří je nutné provést zdravotní řezy suchých a nestabilních větví a zlepšit tak celkový stav zeleně. Stromy však zůstanou zachovány v plném rozsahu.

Novou výsadbu budou tvořit tři liniové úseky po obou stranách cesty. Druhová skladba bude pestřejší a kromě hrušní počítáme také s vysazením třešní, oskeruší a slivoní v celkovém množství 106 kusů nových sazenic. Alej stromů se tak prodlouží o dalších 550 metrů (ke stávajícím 1200 metrům, které budou zahuštěny). Výsadba by mohla být zahájena již v listopadu a prosinci tohoto roku. Samozřejmostí je následná péče, která je garantována po dobu dalších 10 let. Předpokládané celkové náklady činí 432 273 Kč, možná dotace, o kterou město požádalo, by v ideálním případě mohla pokrýt až 345 818 Kč.