Položením květin a minutou ticha si představitelé města a další účastníci tichého shromáždění připomněli 20. listopadu přesně ve 12 hodin 25 minut 75. výročí od bombardování Hodonína. Tragické osudy obětí připomíná mimo jiné pamětní deska na budově radnice, která se stala symbolem těchto událostí a místem piety. Kromě nedozírných materiálních škod připravilo bombardování o život téměř 180 lidí, z nichž nejmladší chlapec měl sotva několik hodin. Čest jejich památce!

Zdroj: Hodonin.eu