Již v průběhu měsíce června zahájí město Hodonín stavební úpravy chodníků, jejichž cílem bude propojení tří stávajících cyklostezek a vybudování přejezdů pro cyklisty v několika místech, kde dosud chyběly. Tato dílčí úprava zajistí cyklistům větší komfort a umožní jim plynulejší přejezd přes komunikaci, aniž by museli sesedat z kola. I nadále platí, že musí dát přednost v jízdě vozidlům, avšak již nemusí převádět své kolo přes přechod pro chodce vedle sebe.

Propojení cyklostezek

Úprava se aktuálně týká tří míst, a to křížení cyklostezky vedoucí podél ulice Měšťanská s ulicí Kollárovou (u Arkusu), dále křížení cyklostezky vedoucí podél ulice Žižkova přes ulici Brněnskou na cyklostezku podél třídy Bratří Čapků a v neposlední řadě také převedení cyklostezky přes ulici Lipová alej v křižovatce s ulicí Bratří Čapků. Nejedná se však jen o zmíněné přejezdy, které budou vyznačeny ve vozovce vodorovným dopravním značením. Vždy je nutné upravit i napojení chodníků s hmatovými prvky pro nevidomé a barevné odlišení cyklostezky od chodníku tak, aby se bezpečně cítili i chodci.

Bezpečná cyklodoprava je pro město Hodonín jednou z priorit. Zastupitelstvo města v roce 2019 schválilo generel cyklodopravy a v příštích letech město plánuje realizovat další kroky, které jsou v tomto generelu navrženy.