Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. června schválilo úpravu obecně závazné vyhlášky k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Podle této vyhlášky nebude od 15. července 2020 tomuto poplatku podléhat užívání veřejného prostranství za účelem prodeje a poskytování služeb. Město průběžně vrací správní a místní poplatky za toto užívání veřejného prostranství. V průběhu měsíce června byly vráceny formou finančního daru poplatky v celkové výši 23 900 korun.

Obr