Věděli jste, co všechno je součástí městského majetku? Město Hodonín průběžně zpracovává jeho pasportizace s cílem zmapovat a zaevidovat vše, co vlastní. Po komunikacích se aktuálně pracuje na zdokumentování městského mobiliáře a turistického značení. Brzy bude zahájen pasport zeleně a připravuje se také generel veřejného osvětlení, jehož zpracovatele schválila na svém posledním jednání rada města.

Městský majetek zahrnuje řadu nejrůznějších prvků

Například jen městský mobiliář zahrnuje v Hodoníně na dva tisíce prvků, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, kontejnery na separovaný odpad, květináče, stožáry na vlajky, umělecká díla, prvky na dětských hřištích, vodní prvky a další. Z pasportu komunikací pak můžeme vyčíst, že území města propojuje přibližně 270 km silnic a chodníků, z čehož je 11,7 km cyklostezek. Kromě toho zde evidujeme také 4 263 objektů dopravního značení.

Podobné pasporty následně slouží jako podklady pro plány údržby, případně další obnovu a modernizaci majetku. Evidence je tedy důležitou dokumentací nejen pro oblast rozvoje města, ale slouží také jako podklad pro zpracování podrobnějších generelů k daným oblastem. Jeden z nich, generel osvětlení, se právě připravuje. Tento souhrnný dokument mimo jiné určuje, jaké typy osvětlení jsou vhodné pro které oblasti (parky, náměstí, ulice), zahrnuje doporučení pro obnovu osvětlení a jeho prvků a umožňuje stanovit rozvrh finančních nákladů na údržbu pro jednotlivá období. Navrhuje také například koncepci nočního vzhledu města prostřednictvím venkovního osvětlení včetně osvětlení budov. Jen pro zajímavost, aktuálně je ve městě 3 107 kusů světelných bodů, 58 rozvaděčů a 103 přisvětlených přechodů.

Za zpracování pasportů městského mobiliáře, zeleně a turistického značení město zaplatí necelých 750 000 Kč, z čehož bude část hrazena z evropských fondů. V případě generelu veřejného osvětlení činí vítězná nabídková cena přibližně 1 028 000 což je o půl milionu méně, než město původně předpokládalo.