Slevou na inzerci až do výše 4 180 korun ve zpravodaji Hodonínské listy město Hodonín podpoří místní podnikatele a živnostníky postižené koronavirovou krizí. Patříte-li do této skupiny a splňujete podmínky, můžete od 1. července do 31. srpna 2020 podat objednávku na inzerci a dát o sobě vědět široké veřejnosti. Městský zpravodaj dostává na začátku měsíce do svých poštovních schránek přes deset a půl tisíce hodonínských domácností.

HL

Odkazy

–   Objednávku inzerce na zvláštním formuláři pro tento účel je možné podat v období od 1. 7. do 31. 8.,

–  slevu je možné využít za uvedené období pouze jedenkrát,

–  objednávky přijímá redakce HL, nejlépe elektronicky, oskenované včetně podpisu, na adrese: hodoninske.listy@muhodonin.cz,

–  podmínkou je dodat hotovou grafiku v přesném rozměru a ve formátu pdf. Redakce HL ani grafické studio úpravy inzerce neprovádí,

–  dle počtu objednávek bude inzerce postupně zveřejňována v jednotlivých číslech HL do konce roku 2020,

–  inzerce se vztahuje jen na živnostníky a podnikatele, jejichž činnost byla pozastavena kvůli koronaviru, fyzické i právnické osoby musí splňovat následující podmínky:

  • mají provozovnu na území města Hodonína,
  • mají sídlo ve městě Hodonín,
  • mají řádně ohlášenou provozovnu v živnostenském rejstříku,
  • jejich podnikatelská činnost byla nebo je zcela zakázána v důsledku krizových usnesení vlády České republiky a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví (toto splňují i restaurace provozující prodej přes tzv. „okénko“),
  • jejich provozovna, jejíž činnost byla nebo je zcela zakázána, prokazatelně fungovala před 12. březnem 2020,
  • nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem,
  • nebyl na ně ke dni podání žádosti podán návrh na prohlášení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

–   sleva může být poskytnuta až do výše 4180,- Kč. 

Pro více dotazů můžete kontaktovat redakci Hodonínských listů emailem: hodoninske.listy@muhodonin.cznebo tel. 518 316 265, 518 316 251 nebo 602 745 424, 720 972 192.