V prestižní celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 se Hodonín umístil na druhém místě. V Lichtenštejnském paláci v Praze převzali v úterý 23. června ocenění z rukou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové místostarosta Ladislav Ambrozek společně s vedoucí odboru sociálních věcí a školství Michaelou Klepáčovou.

Hodonín získal v prestižní soutěži druhé místo

Stříbrnou příčku a sympatie poroty zajistil městu projekt pod názvem Hodonín – místo k životu. Zahrnuje široké spektrum aktivit, které se vztahují k jednotlivým oblastem života rodin ve městě. Zaměřuje se na podporu rodin jako důležité součásti našich škol, podporu rodin v zájmových činnostech v městské knihovně, ve sportu, ve vzdělávacích programech v zoo či v kulturních aktivitách. Jeho cílem je pomáhat rodinám v mnoha směrech a podporovat je.

„Hodnotitelé ocenili propracovanost projektu, na kterém se navíc spolupodílí hned několik organizací věnujících se v Hodoníně rodinám. Ocenění je pro nás o to cennější, že jsme byli jediným městem z Jihomoravského kraje, které se v soutěži umístilo na předních příčkách,“ vyjádřila své pocity vedoucí odboru sociálních věcí a školství Michaela Klepáčová. Hodonín byl zařazen do kategorie od 10 do 50 tisíc obyvatel, což byla jedna z pěti soutěžních kategorií.

S výhrou je spojena také finanční dotace, která v případě druhého místa pokryje celkové náklady na projekt ve výši 750 000 Kč. Dotace bude využita na zakoupení vybavení a materiálu pro organizace ve městě – školy, ZOO, knihovnu, TEZU, podpořeny budou také akce pro veřejnost i zájmové skupiny. Při některých z nich budou za aktivitu a pomoc oceněny děti, senioři a další dobrovolníci.

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům se koná již podvanácté a letos bylo podpořeno celkem osm obcí a měst. Mezi ně rozdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 6 540 240 Kč. „Díky této soutěži máme možnost podpořit snahu obcí o vytváření prostředí přátelského rodině a seniorům. Obce jsou totiž lidem nejblíž, přesně vědí, co je trápí a co potřebují. Navíc nápady, které se rodí na lokální úrovni, jsou často skvělou inspirací pro řešení problémů na celostátní úrovni. A právě v obcích se ukazuje, co je v praxi opravdu funkční a co ne,“ řekla ministryně Jana Maláčová.

Naše město si přitom v historii soutěže drží skvělou bilanci a v letech 2009 a 2013 jsme dokonce vyhráli první místa. To svědčí o tom, že propracovanost a systematičnost s jakou Hodonín k rodinné politice přistupuje, má určitě smysl a chceme jít touto cestou i nadále.