Město Brno oznámilo, že předpokládaná cena nové multifunkční haly je 3,3 mld. Kč. Není řečeno, zda se jedná o cenu bez DPH, nebo včetně DPH. Dále město oznámilo, že ČMZRB schválila poskytnutí úvěru na halu ve výši 1 mld. Kč. Dále město předpokládá získání dotace 200 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a 300 mil. Kč od Národní sportovní agentury. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že město Brno není nezadluženým městem. Město má v současné době kolem 3 mld. Kč dluhů. Přestože je město úspěšně splácí, je navýšení o další 1 mld Kč v době, kdy podstatným způsobem rostou ceny stavebního materiálu, rizikové.

Z tiskové zprávy města vyplývá, že součástí ohlášené ceny nové haly nejsou náklady na vybudování podmiňující infrastruktury – příjezdové komunikace, místních komunikací, parkoviště, sadových úprav apod. Reálná cena celého areálu tedy bude podstatně vyšší.

Pokud město získá uvažovaných 200+ 300 = 500 mil. Kč dotací a úvěr 1 mld. Kč (i ten bude třeba splácet), dostáváme se na náklady 1,8 miliardy Kč (bez, nebo s DPH?).

1,8 mld. Kč jsou pořád vysoké náklady. Vyšší, než se kdykoli dříve předpokládalo. V době, kdy podstatně rostou ceny stavebního materiálu, hrozí riziko, že porostou náklady na další investice města. Ty mohou mít vyšší i nižší prioritu, než nová hala. O investici do nové haly proto nelze hovořit bez kontextu ostatních investičních potřeb města.

Navrhujeme zpracování střednědobého investičního plánu města, ve kterém vedení města stavbu haly obhájí v kontextu ostatních potřeb. Tento plán by měl obsahovat všechny plánované investice s uvedením doby zahájení a způsobu financování. Náklady na investice by měly být upraveny tak, aby počítaly s rostoucími cenami stavebnin. Je zkrátka třeba znát osud dalších velkých investic města: koncertní sál, atletická hala, investice do vodohospodářské infrastruktury apod. Je třeba znát, s jakým vývojem zadluženosti takový investiční plán počítá.

Váš komentář