Domů Zpravodajství Pozvánky Mendelova univerzita připravila vzdělávací kurzy pro podnikatele

Mendelova univerzita připravila vzdělávací kurzy pro podnikatele

0

Ve čtvrtek 3. března 2022 odstartuje na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici první ze série 20 jednodenních vzdělávacích kurzů, jejichž cílem je podpořit transfer znalostí a praktických dovedností z akademického prostředí směrem k místním zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin nebo jejich zaměstnancům, vlastníkům zemědělské či lesní půdy, ale i k dalším zájemcům, kteří budou moci tyto nové poznatky uvádět do praxe.

Náš region má díky přítomnosti vysoké školy univerzitního typu úžasnou příležitost čerpat mnoha výhod. Vedle vzdělávání a výzkumu má totiž univerzita ještě tzv. třetí roli, kterou je právě služba společnosti. Témata kurzů sestavili přímo zkušení lektoři z řad akademických pracovníků, a to s ohledem na aktuální trendy v daném oboru. Součástí pěti kurzů jsou rovněž exkurze do specializovaných provozů.

Vzdělávací akce jsou pořádány v rámci projektu „Předávání znalostí a trendů ZF MENDELU do praxe!“, který byl podpořen z výzvy naší MAS částkou 477 000 Kč, což představuje 90 % veškerých nákladů projektu. Kurzy jsou pro účastníky zdarma.

Témata kurzů

01. Perspektivní mechanizace do vinohradnictví v kontextu globálních změn
02. Jedlé květy
04. Aquaponie – produkce rostlin a ryb
05. Péče o ovocné stromy (staré a krajové odrůdy)
06. Možnosti využití méně rozšířených ovocných druhů v samozásobitelské praxi
07. Moderní trendy v technologii ovocných destilátů a cidrů
08. Moderní výroba vína
09. Management oxidu siřičitého ve výrobě vína
10. Řez a vedení révy vinné
11. Moderní pohled na dělení odrůd révy
12. Územní systémy ekologické stability v zemědělské krajině
13. Revitalizace zemědělské krajiny
14. Agrolesnictví
15. Dřeviny v době klimatické změny
16. Adaptační opatření a ochrana zemědělských kultur před suchem
17. Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur
18. Teplomilné ovocné druhy v podmínkách měnícího se klimatu
19. Podpora biodiversity v krajině
20. Lesy – prostředí aktivního odpočinku

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentář Cancel reply

Exit mobile version