Agentura Better se chopila výzvy Augustiniánského opatství v Brně a navrhla novou vizuální identitu otce genetiky Mendela, která pomůže zastřešit všechny aktivity spojené s jeho odkazem. 

Augustiniánské opatství se připravuje na významné 200. výročí Gregora Johana Mendela v roce 2022: “Při příležitostí tohoto výročí budeme pořádat důležitou konferenci a velké oslavy. Slavnostně také otevřeme zrekonstruovaný Mendelův skleník se stálou expozicí jeho odkazu. K těmto projektům jsme hledali nadčasovou linku, která by nám pomohla komunikovat jednotně do celého světa,” říká Jakub Carda ze společnosti Společně, která s opatstvím úzce spolupracuje. 

Úkolu se zhostila brněnská agentura Better, která Mendelovi ušila novou značku na míru. “Našemu návrhu předcházela důsledná rešerše materiálů, které po světě s Mendelovým jménem existují. Jeho výzkum nebyl jen o křížení hrášku, jak si mnozí myslí. I přesto nakonec motiv hrášku v identitě u klienta zvítězil,” uvádí Tereza Bártová Klementová, manažerka projektu. 

HRÁŠKEM TO JEN ZAČÍNÁ…

Tři zelené tečky v logu nejsou jen symbolem hrášků. Odkazují mimo jiné na tři základní pravidla, kterými Mendel definoval budoucnost genetiky. “Hráškem to samozřejmě začalo, ale tři tečky jsou důležité i jako textový symbol toho, co není vyřčeno. Mendel položil základy genetiky, tím však jeho odkaz zdaleka nekončí. Každý z hrášků je zároveň jemně odlišný –⁠ nejsou schematicky stejné. Právě jejich jinakost Mendelovi pomohla objevit souvztažnosti, které ho proslavily,” vysvětluje autor návrhu Stanislav Bílek z Betteru. 

Hravý, minimalistický koncept si klienta získal: “Z návrhu Betteru jsme nadšeni. V jednoduchosti je síla, návrh respektuje tradice a odpovídá tomu, jak si představujeme, že by Mendel měl působit,” říká Carda. 

Identita byla poprvé použita v rámci Mendelova festivalu. V budoucnu plně zastřeší čtyři vlajkové projekty opatství: festival, skleník, plánovaný monument na Mendelově náměstí a Mendelův včelín.