Mateřská škola ve Velkých Pavlovicích v posledních letech prošla několika úpravami, a to jak organizačními, tak těmi budovatelskými. Ve dvoupodlažní budově přibyl prostor nové třídy pro nejmladší děti a nejnověji byla zrekonstruována také školní kuchyně.