Krásné výročí oslavili v SeniorCentru Senecura v Modřicích. Jedna z klientek zde prožila diamantovou svatbu, tedy 60 let manželství.

Irena Kantorová ze Vsetínska žije v SeinorCentru Modřice od loňského roku. K oslavě neuvěřitelných kulatin za ní přijel samozřejmě manžel a také syn. Setkání probíhalo ve velmi milé a dojemné atmosféře – paní Kantorová byla obdarována překrásnými pugéty i lahodnými zákusky, které dostaly přednost i před šampaňským.

„Mezilidské vztahy jsou někdy neuvěřitelná věda. Některé páry nám mohou být vzorem v tom, jak projít radostmi i strastmi, porozuměním i polaritami. Jsme moc rádi, že právě u nás jsme mohli jeden takový pár oslavit,” říká Martin Krňávek, ředitel SeneCura SeniorCentra Modřice. „Manželům přejeme především pevné zdraví a nehynoucí lásku. Jste pro nás příkladem,” vzkazuje ředitel Martin Krňávek.

Výročí svateb nejsou v modřickém domově pro seniory výjimkou. „Loni jsme oslavili dokonce dvě. Kromě toho však prakticky každý měsíc pořádáme narozeninové oslavy klientů. Přichystáme jim prostředí a program a společně narozeniny oslavíme,” říká sociální pracovnice Karolína Cahová.

Nejde přitom o pouhou radost z okamžiku a narušení každodennosti. Cílem je také zajistit klientům podněty k fyzické nebo kognitivní aktivitě. Oblíbené jsou proto i třeba pravidelné gurmánské týdny, při nichž “cestují” za různými kulturami a jejich gastronomickými specifiky, nebo každoroční zahradní slavnosti, kam jsou zvaní i rodinní příslušníci.

Váš komentář