Loni jsme zažili trochu jiné Velikonoce.
Ani letos tomu nebude jinak.
Pojďme společně potěšit Česko velikonoční výzvou 2021
a na chvíli neřešit nemoc, roušky, očkování nebo karanténu.

Co je cílem velikonoční výzvy?
Podpořit pozitivní náladu mezi lidmi.
Propojit v krátkém čase co nejvíce obcí a měst.
Podpořit vytvoření velikonoční výzdoby v naší obci.

Váš komentář