➡️ ZNIČENÁ AUTA – Majitelé zničených vozidel, které jsou v současné době uloženy na vrakovišti u nádraží ČD v Lužicích a ulici Důlní si můžou na daném místě od Policie ČR vyzvednout doklad o ekologické likvidaci vozidla potřebný k odhlášení z evidence. Vozidla poté budou následně likvidována hromadně. V rámci možností je potřeba prokázat vlastní totožnost a vlastnictví vozidla. V úterý do 19 hodin a ve středu od 10 do 19 hodin.

➡️ STAVEBNÍ ÚŘAD – Ve středu 30. 6. 2021 bude od do 17 hodin v základní škole, vchod od pomníku, zástupkyně stavebního úřadu, která bude podávat informace ohledně povolení demolic a výstavby domů.

➡️ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – V sobotu (3. 7. 2021) od 13 do 17 hodin a v úterý (6. 7. 2021) od 8 do 12 hodin budou v základní škole, vchod od pomníku, k dispozici zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří vám podají informaci ve věci dotací, financování rekonstrukcí vašich domů, demolicí atd.  Využijte tuto možnost k získání co nejrozsáhlejších a nejpodrobnějších informací. Informace se týkají všech nemovitostí včetně nepojištěných.

➡️ PRACOVNICE ÚŘADU PRÁCE – Ve středu budou opět v základní škole, vchod od pomníku, od 9 do 14 hodin pracovnice úřadu práce ohledně vyřizování příspěvku pro občany z postižených oblastí. Potřebovat budou občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti) a fotografii postižené nemovitosti (stačí fotografie v mobilním telefonu).

➡️ MOBILNÍ POŠTA – Mobilní pošta zajišťuje obsluhu v naší obci namísto kamenné pobočky, která je dočasně uzavřena.
Čas a místo obsluhy Mobilní pošty: 12:00 – 13:30 hod. parkoviště u kostela. Kontaktní telefon 605 220 823.

➡️ JÍDLO – Od středy si jídlo můžete vyzvednout nově ve školní jídelně (pod družinou). Již ne v areálu ČZS.

➡️ STUDNY – V případě, kdy je občany zasažených obcí využívána k zásobování pitnou vodou domovní studna a je to jediný zdroj pitné vody, může Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zajistit bezplatnou kontrolu kvality vody v těchto vodních zdrojích. V případě zájmu volejte na 518 398 620. Podrobnosti odběru budou projednány individuálně.

➡️ VĚTVE – Větve odvážejte za Monado. Prosíme pouze „zelené“ dřevo – stromy, větve, keře, nikoli trámy, latě atd.!

➡️ VODA – V garáži u obecního úřadu a ve sportovní hale si můžete vyzvednout balené vody. Velké množství, nebojte se si přijet i pro více balíků! Také oznamujeme, že dle informací VaK Hodonín je voda v Lužicích pitná a bez závad.

➡️ MATERIÁLNÍ POMOC – Ve dvoře obecního úřadu a ve sportovní hale je možnost vyzvednutí velkého množství pracovního materiálu – pracovní rukavice, lopaty, smetáky, plachty, apod., dále dezinfekce, drogerie, opalovací krémy, krmivo pro psy a kočky atd. Tato pomoc se týká občanů z postižených oblastí!

➡️ ELEKTROCENTRÁLY – Oznamujeme možnost zapůjčení elektrocentrál do domů, kde nejde elektrický proud. Kontaktní osoba Miloš Kadala, telefon 724 355 450.

➡️ LÉKAŘSKÁ PÉČE (Český červený kříž) je k dispozici v budově základní školy – vchod od pomníku, dále je stánek s první pomocí také u sokolovny.

➡️ AMBULANCE – V Mikulčicích u kulturního domu byla zřízena mobilní úrazová ambulance, v provozu od 7 do 21 hodin.

➡️ PSYCHOLOGOVÉ – V sokolovně jsou k dispozici psychologové. Můžete je oslovit také přímo v terénu. Poznáte je podle oranžových vest s nápisem „Tým posttraumatické péče“.

➡️ POJISTNÉ UDÁLOSTI – U obecního úřadu je možnost nahlásit pojistné události, a to pro občany pojištěných u Generali České pojišťovny. Pracovníci jsou ochotni pomoci občanům i jiných pojišťoven. Není nutné mít u sebe pojistnou smlouvu nebo znát číslo smlouvy. Ve škole jsou zástupci pojišťovny Kooperativa, odpoledne také Allianz. Po obci chodí zástupci ČPP, odpoledne budou mít stánek u obecního úřadu.

➡️ ZDRAVOTNICTVÍ – Zástup za praktické lékaře pro dospělé: Zdravotní středisko Mudr. Eva Číhalová, Ratíškovice – telefon 518 367 182; Mudr. Miroslava Neduchalová, Svatobořice Mistřín – telefon 518 620 233; MUDr. Alena Bartošová, Hodonín – telefon 608 889 314; Mudr. Andrea Chytilová, Hroznová Lhota – telefon 703 437 977.
Ordinace MUDr. Pernicové a MUDr. Bartoše, nového majitele ordinace od 1.7.2021, oznamuje, že bude v následujících dnech ordinovat na emailové adrese: ordinacemnd@seznam.cz, na messengeru Jitka Šošovičková, (dodáme brzo i telefonní číslo).
Lékařka pro děti: Dětská lékařka Mudr. Špačková Kučerová ordinuje na zdravotním středisku ve Tvrdonicích, telefon 603 465 330.

➡️ KONTAKTY – Na obecním úřadě jsou k dispozici kontakty na řemeslníky a další, kteří nabízí pomoc a své služby.

➡️ HLÍDKY – Přes noc probíhá monitoring Policie ČR kvůli případnému rabování.

➡️ ŠKOLA – Ukončení školního roku a vydání vysvědčení proběhne ve středu 30. 6. 2021 v 8 hodin na hřišti TJ Baník Lužice. ŽÁDÁME, ABY RODIČE A DĚTI PŘIŠLI PĚŠKY, DĚKUJEME. Provoz mateřské školy je zachován.

➡️ LÉKÁRNA – Lékárna Lužice oznamujeme, že je ode dneška (úterý 29. 6. 2021) otevřena, provozní doba 8-16 hod.

➡️ VETERINÁŘI – Dnes do 16 hodin je v parku u autobusové zastávky u školy veterinární pomoc, která nabízí ošetření zvířat a odvoz uhynulých zvířat.

➡️ TESPRA – Firma Tespra oznamuje, že vývoz popelnic proběhne v běžném režimu, tj. nejbližší vývoz popelnic proběhne 7. 7. 2021. Vyváženy jsou průběžně také kontejnery na tříděný odpad.

Váš komentář